Feladatok

 1. Hol és mettől meddig uralkodtak az alábbi királyok?

  II. Frigyes

  I. Károly

  I. Péter

  XIV. Lajos

  Sobieski János

  I. Frigyes Vilmos

  I. Jakab

 2. Kik voltak?

  gavallérok

  kerekfejűek

  vasbordájúak

  tenger fuvarosai

  napkirály

 3. Kitől vagy honnan származnak az alábbi idézetek?

  a. "(…) elrendeli, hogy semmiféle termék és áru … nem hozható be az (…) köztársaságba más hajón, kivéve azokat, amelyek tényleg e köztársaság polgárainak tulajdonát képezik"

  b. " … a parlamentnek, valamint a nemzet jövendő képviselőinek hatalma egyedül választóinak legyen alárendelve … a vallás ügyei és az isten imádásának módjai nem tartoznak semmiféle emberi hatalomra … minden már meglevő vagy ezután hozandó törvény előtt mindenki egyenlő legyen."

  c. "ha megszegik egyes parasztok és cselédek a köteles engedelmességet földesuraik iránt és a földesuraik ellen meg nem engedett parasztiratokat készítenek, különösképpen, ha azokat ő császári felsége saját kezébe adni merészkednek: akkor a panasztevők ostorral fognak megbüntettetni"

  d. "Mi a következő igazságokat maguktól értetődőnek tartjuk: minden ember egyenlőnek teremtetett, nekik a Teremtő bizonyos el nem idegeníthető jogokat adott, melyek közé tartoznak egyebek között, az élet, a szabadság, a boldogságra törekvés, ezen jogok biztosítására a kormányok vannak …"

 4. Franciaország a 17. sz-ban

  a. Mikortól nem hívták össze a rendi gyűlés Franciaországban az a 17. sz-ban?

  b. Ki volt az utolsó XIV. Lajos által kinevezett első miniszter?

  c. Ki tervezte a versailles-i palotát?

  d. Ki volt XIV. Lajos történetírója?


Esszékérdések

 1. Ismertesd az angliai alkotmányos királyság államberendezkedését!

 2. Jellemezze a porosz államot a 18. sz-ban!

- megoldások -

- vissza -