A brit empirizmus 1.

Hobbes és Locke

Feladatok

  1. Ismertesd a hobbesi leviatán-hasonlatot!
  2. Hogyan írja le Hobbes a megismerést és az értelem tevékenységét?
  3. Honnan erednek a (társadalmi vagy erkölcsi) törvények Hobbes szerint?
  4. Ismertesd az első és második természeti törvényt!
  5. Honnan származnak az ideák Locke szerint, s hogyan viszonyul ez a tudás megszerzéséhez?
  6. Mi jellemzi Locke szerint az egyszerű ideákat? Ismertesd ezek nagy csoportjait is!
  7. Melyek az elsődleges tulajdonságok, s mi jellemzi őket?
  8. Mi az alapja Locke államelméletének?
  9. Hogyan viszonyul a hit és az értelem egymáshoz Locke szerint?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -