Felvételi feladatok az előző évekből

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Keleti-Kárpátok belső ívét homokkőből felépült vonulatok alkotják. (1995)

 2. A Déli-Kárpátok Románia legmagasabb hegyvidéke. (1995)

 3. Az Északi-Mészkő-Alpok legnagyszerűbb lánca a Magas-Tauern. (1995)

 4. A Cseh - masszívum átnyúlik Ausztria területére is. (1998)

 5. Az Északkeleti-Kárpátokat két vonulat, a belső vulkáni és a külső flisvonulat építi fel. (1999)

 6. A Dinári-hegység rézérc-vagyona európai viszonylatban jelentős. (1999 pót)

 7. A Dinári-hegységnek az Adriai-tenger szegélyező külső vonulatait sűrű erdők borítják. (1999 pót)

 8. A Dinári-hegység az uralkodó nyugati légáramlatokat felemelkedésre kényszeríti, s emiatt igen sok (2000-3000, helyenként 5000 mm) csapadékban részesül. (1999
  pót)

 9. Csehország és Jugoszlávia lakosságának száma alig néhány százalékkal tér el Magyarországétól. (2000)

 10. Ausztria területének közel kétharmadát erdők borítják. (2000)

 11. Stájerország nehéziparának kiemelkedő központja Linz. (2000)

 12. Ausztriát 1918-ban a Német Birodalomhoz csatolták. (2000)

 13. Az 1945. évi osztrák államszerződés mondta ki Ausztria örök semlegességét. (2000)

 14. A Cseh Köztársaság nagyobbik, keleti részét a Cseh-medence foglalja el, amelyet 800-1500 m magas, erdős lánchegységek kereteznek. (2001)

 15. A Cseh Köztársaságban az Érchegység déli lábánál, Sokolov és Most környékén vastag barnakőszén-telepek képződtek, amelyek néhol külfejtéssel is elérhetők. (2001)

 16. A Cseh Köztársaságban a termőföld a lakosság számához képest bőséges. (2001)

 17. A Cseh-medencében Kladno és Plzen kohászata elsősorban fémhulladékot dolgoz fel, és minőségi acélárukat állít elő. (2001)

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos 

 1. a) Szerbia és Crna Gora államszövetségének ("Kis Jugoszlávia") lakossága.
  b) Hazánk lakossága. (1996)

 2. a) A szomszéd országokban élő magyarok lélekszáma.
  b) Szlovénia lakosságának száma. (1996)

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Szlovénia a legfejlettebb és leggazdagabb a fiatal délszláv államok közt, mert lakossága nyelvi és vallási szempontból egységes. (2000)

 2. Ausztria csupán egyetlen atomerőművet működtet, mert vízierőművei csaknem teljes egészében kielégítik elektromosáram igényét. (2000)

 3. Az I. világháború után az Osztrák-Magyar Monarchia romjain létrehozott államalakulatok egyike Csehszlovákia volt, mert a nyugati szláv népek közé tartozó cseheket és szlovákokat hasonló nyelvük és közös történelmük összefűzte. (2000)

 4. Ausztria energiaellátásában egyre fontosabb szerep hárul az atomerőművekre, mert az ország vízenergia-tartalékai lassan kimerülőben vannak. (2001)

Rajzos feladatok

 1. Jugoszlávia utódállamai (8 pont) (1996)  Nevezze meg a térképvázlaton arab számokkal jelölt két fővárost, írja a nevük után, hogy melyik ország székhelye

  1=
  2=

  a két folyót

  3 =
  4 =

  a két hegységet

  5 =
  6 =

  és a két kikötővárost

  7 =
  8 =

 2. Ausztria (12 pont) (2000)  Nevezze meg a római számokkal jelölt tájakat, hegységet!

  I
  II
  III
  IV
  .........................................
  .........................................
  .........................................
  .........................................


  Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt két folyót!

  a .........................................

  b .........................................

  Nevezze meg a számokkal jelölt tíz város közül azt a hatot, amelyekre az alábbi állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, utána pedig a megfelelő állítás betűjelét!

  1. ......................................... 2. ......................................... 3..........................................
  4. ......................................... 5. ......................................... 6. .........................................
  7. ......................................... 8. ......................................... 9. .........................................
  10. .........................................    


  Állítások

  A = Az osztrák jármű- és traktorgyártás fellegvára.
  B = Tirol tartomány székhelye, idegenforgalmi és ipari központ.
  C = Dunai kikötő, az oxigén-konverteres acélgyártás "szülőhelye".
  D = Ausztria második nagyvárosa, fafeldolgozó és gépipari központ.
  E = Főváros, kereskedelmi, kulturális, pénzügyi és ipari központ.
  F = Mura-völgyi "acélváros".


ESSZÉ (1999)

Erdély teljes körű földrajzi jellemzése (a Kárpátokkal és a nyugati peremvidékkel együtt).

- megoldások -

- vissza -