Feladatok

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Szlovákia
B. Románia
C. Ausztria
D. Szlovénia
E. Ukrajna

 1. Fővárosa Kijev.
 2. Kb. 570 ezer magyar él itt.
 3. Fontos ipari, kulturális központja és vasúti csomópontja Harkov.
 4. Itt alapított egyetemet Pázmány Péter.
 5. Vegyiparáról és mezőgazdasági gépgyártásáról ismert városai: Tirgu Mures és Turda (Marosvásárhely és Torda).
 6. Mezőgazdaságának vezető ága a növénytermesztés.
 7. Az idegenforgalom jelentős bevételi forrás.
 8. Fővárosa Ljubljana.
 9. Mezőgazdasága kevésbé fejlett, a Dunamenti-alföldön búza-, kukorica- és gyümölcstermesztés folyik.
 10. Híresek a Krím-félsziget szőlőkultúrái.
 11. Ásványkincsei közül a vasérc, a magnezit, a kősó és a barnaszén jelentős.
 12. Az itt élő magyarság becsült száma 2 millió fő.


A. Komárom
B. Donyeck
C. Braila
D. Kragujevac
E. Split

 1. Horvátország egyik ismert műemlékvárosa, jelentős idegenforgalommal.
 2. Jugoszlávia autógyártásának központja.
 3. Fa-, cellulóz- és papíriparáról ismert Duna-parti város.
 4. Szénbányászati központ.
 5. Dunai kikötő Szlovákiában.

A. Lvov
B. Bor
C. Vajdahunyad
D. Pitesti
E. Rijeka

 1. Adriai kikötőváros.
 2. Rézérckészlete és -bányászata jelentős.
 3. Vaskohászati központ Romániában.
 4. Ukrán ipari központ és műemlékváros.
 5. Autógyártása kiemelkedő, francia licenc alapján készítik a gépkocsikat.


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A Cseh Köztársaság kivitelében az ipari késztermékek dominálnak, mert az ország gazdasági jellege: agrár-ipari.
 2. Ausztriában sok atomerőművet építenek, mert áramtermelése erre épül.
 3. Ausztria mezőgazdaságára fejlett állattenyésztés a jellemző, mert takarmányszükségletét hazai forrásokból tudja fedezni.

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Csehország területe.
  b) Magyarország területe.

 2. a) Horvátország népességszáma.
  b) Csehország népességszáma.

 3. a) Ausztria idegenforgalma.
  b) Csehország idegenforgalma.

Írja az alább felsorolt országok után a rájuk vonatkozó állítások sorszámát!
(Egy állítás több országra is vonatkozhat!)

Szlovákia:
Ukrajna:
Románia:
Ausztria:
Horvátország:
Jugoszlávia:
Szlovénia:

 1. A KGST tagja volt.
 2. Soknemzetiségű ország.
 3. Ásványkincsekben gazdag.
 4. Teljes területe Közép-Európában fekszik.
 5. Rézérc készlete európai viszonylatban is kiemelkedő.
 6. Mezőgazdaságának vezető ága a növénytermesztés.
 7. Része a Vajdaság és Koszovó.
 8. Az itt élő magyarság számát 2 millióra becsülik.
 9. Energiahordozókban gazdag ország.
 10. Nem volt tagja a Varsói szerződésnek.
 11. Élénk gazdasági kapcsolata volt az USA-val.
 12. Természeti adottságai kedveznek az erdőgazdaságnak és az állattenyésztésnek.
 13. Fejlett a gazdasága.
 14. Az idegenforgalom jelentős bevételi forrása.
 15. Területének egy része az I. világháború előtt Magyarországhoz tartozott.
 16. Több mint 10 millióan lakják.
 17. Területe nagyobb, mint hazánké.
 18. Államformája köztársaság.
 19. 1993-ban egy kettévált országból vált önállóvá.
 20. Az 1990-es években zajló háború során darabokra hullott államból vált önállóvá.


Rajzos feladatok

 1. Azonosítsa a térképvázlaton feltüntetett városokat!  1. Rijeka (Fiume)
  2. Kassa
  3. Linz
  4. Salzburg
  5. Lvov
  6. Odessza
  7. Braila
  8. Belgrád
  9. Pozsony
  10. Kijev

 2. Az alábbi meghatározásokhoz társítsa a térképvázlaton megadott földrajzi helyek egyikét!  1. Macedónia
  2. Horvátország
  3. Jugoszlávia
  4. Szlovénia
  5. Bosznia-Hercegovina
  6. Szerbia és Crna Gora szövetsége.
  7. Iparának jelentős központja Zenica.
  8. A legkisebb, legkevesebb lélekszámú, legfejlettebb utódállam.
  9. A Neretva folyón Mostarnal épített műemlékhíd a háború áldozata lett.
  10. Az ország bevételében meghatározó az idegenforgalom szerepe.
  11. Iparának legjelentősebb központja a főváros, Skopje.


 3. a) A térképen található arab számok városokat jelölnek. Nevezze meg az arab számokkal jelölt városokat, majd párosítsa a városokat az alábbi állításokkal!
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.

  A. Mezőgazdasági gépgyártásáról híres település.
  B. A földgáz vegyipari feldolgozásának központja.
  C. Vaskohászati központ, híres magyar váráról.
  D. Az ország legnagyobb vaskombinátja működik itt.
  E. Szerszám- és vagongyártása híres.
  F. Dacia gépkocsik gyártása.
  G. Egyik Székelyföldi-medence központja.
  H. Híres a timföldgyára, vegyipara.
  I. A Duna-Fekete-tengeri csatorna kiindulópontja.
  J. Cellulóz- és papírgyár működik itt.
  K. Moldva gazdasági központja.
  L. Ólom-, cink- és rézércbányászat.
  M. A legnagyobb vidéki város, traktor-, teherautó- és repülőgépgyártással.
  N. A Bánság ipari és kulturális központja.
  O. Kőolajvegyészete, fúróberendezések gyártása fontos.
  P. Az egykori szász város, a gépgyártás központja.
  R. Vaskohászati központ.
  S. "Erdély fővárosa".

  b) Nevezze meg a kisbetűvel jelölt folyókat!

  a.
  a1.
  a2.
  a3.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
  g.
  h.
  i.


  c) Mely felszínformákat jelölik az alábbi római számok? Melyik állítás tartozik hozzájuk (amelyik tájhoz nincs megfelelő állítás, azt vízszintes vonallal jelölje)!

  I.
  II.
  III.
  IV.
  V.
  VI.
  VII.

  A. Vulkanikus vonulat, borvizek, kénes kigőzölgés.
  B. Óidei korú tönk.
  C. Vulkanikus vonulat, arany, ezüst.
  D. Bauxit- és lignitbányák.
  E. Európai jelentőségű ásványkincsei a kősó és a földgáz.

- megoldások -

- vissza -