Felvételi feladatok

1995

V. Számítási feladatok

l. Egy makrogazdaság összefüggéseit leegyszerűsítve tükröző modell néhány adata ismert számunkra. Tudjuk, hogy Y1 = 900 jövedelem esetén a megtakarítás S1 = 80, Y2 = 1200 jövedelem esetén pedig S2 = 140. Ismeretes továbbá, hogy a fogyasztási függvény lineáris és a beruházás állandó: I = 100.

 1. Írja fel a fogyasztási és a megtakarítási függvény képletét!
 2. Mekkora jövedelem esetén nincs megtakarítás?
 3. Mekkora az egyensúlyi jövedelem?
 4. Mennyit fogyasztanak egyensúlyi jövedelem esetén?
 5. Mennyivel volna nagyobb az egyensúlyi jövedelem, ha a beruházás I =100 helyett I' =200 lenne?


1996

I) Tesztfeladat (1 pont)

Mi idézi elő közvetlenül a beruházási kereslet növekedését?

 1. az adók emelése
 2. a fogyasztás növekedése
 3. a költségvetés áruvásárlásainak növekedése
 4. a piaci kamatláb csökkenése
 5. a megtakarítások növekedése


1997

I. TESZTFELADATOK

2. Ha 32 000 Ft jövedelemből 24 000-et elfogyasztunk, akkor pozitív autonóm fogyasztást és lineáris fogyasztási függvényt feltételezve

 1. a fogyasztási határhajlandóság kisebb, mint 0,75.
 2. a fogyasztási határhajlandóság nagyobb, mint 0,75.
 3. a fogyasztási határhajlandóság pontosan 0,75.
 4. az autonóm fogyasztás nagyságától függően a fentiek bármelyike előfordultat.

II. IGAZ - HAMIS ÁLLÍTÁSOK INDOKLÁSSAL! [1 + 1 pont]

2. Ha egy kétszereplős gazdaságban minden egyén növelni kívánja megtakarítását oly módon, hogy növeli megtakarítási határhajlandóságát, akkor az egyének és a társadalom összes megtakarítása is növekszik.

1998

II. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK INDOKLÁSSAL

1. Pozitív autonóm fogyasztás mellett van olyan jövedelemszint, amelynél a fogyasztási határhajlandóság egyenlő a fogyasztási hányaddal (C/Y-nal).

1999

III. DEFINÍCIÓK

2. Fogyasztási határhajlandóság.

1999pót

I. Tesztfeladatok

3. Ha egy kétszereplős makrogazdaságban a megtakarítás határhajlandóság 20%-os, akkor a szándékolt beruházások 100 egységnyi növekedése az egyensúlyi jövedelmet …..egységgel növeli.

 1. 500
 2. 100
 3. 80
 4. 20

2001

I. TESZTFELADATOK

1. Egy kétszereplős gazdaságról ismert, hogy az 1500 egységnyi egyensúlyi jövedelem mellett a beruházás szintje 100 egység. Ismert továbbá az is, hogy ha a tervezett jövedelem 1000 egységnyi lenne, akkor azt a háztartási szféra teljes egészében fogyasztási célokra fordítaná. A vizsgált gazdaság lineáris megtakarítási függvénye ekkor a következő:

 1. S(Y)= -100+0,3Y
 2. S(Y)= 0,2Y-200
 3. S(Y)= 200-0,3Y
 4. S(Y)= 0,2Y-100

- megoldások -

- vissza -