Tesztek

1. Milyen piacokat nevezünk együttesen árupiacnak?

 1. a munkapiacot és a tőkejavak piacát
 2. a fogyasztási javak piacát és a tőkejavak piacát
 3. a pénzpiacot és a tőkejavak piacát
 4. a fogyasztási javak piacát és munkapiacot

2. A makrogazdaság árukínálata az a termékmennyiség

 1. amelyre létezik fizetőképes kereslet
 2. amelyet a gazdaság szereplői adott technológiai kapacitások mellett hajlandóak termelni
 3. amelyet a gazdaság szereplői adott árszínvonalon hajlandóak termelni
 4. a b) és a c) pont feltételezéseinek is fent kell állni

3. Mitől nem függ a makrogazdasági árukereslet?

 1. a munka mennyiségétől
 2. a jövedelemtől
 3. a pénzmennyiségtől
 4. az adók nagyságától

4. Mit mutat meg a fogyasztási függvényben az autonóm fogyasztás?

 1. azt, hogy 0 jövedelem mellett mekkora a nemzetgazdasági fogyasztás
 2. mekkora a függvény meredeksége
 3. a beruházási kereslet nagyságát
 4. a fogyasztási kereslet nagyságát

5. Milyen összefüggés áll fenn a fogyasztási és a megtakarítási határhajlandóság között?

 1. az egyik a másik (-1)-szerese
 2. összegük mindig 1
 3. a szorzatuk mindig 1
 4. nincs állandó összefüggés

6. Mikor van egy gazdaság árupiacán túlkínálat?

 1. ha a várt jövedelem kisebb, mint az egyensúlyi jövedelem
 2. ha a várt jövedelem nagyobb, mint az egyensúlyi jövedelem
 3. ha a gazdaság szereplői túl sokat fogyasztanak
 4. ha a fogyasztási határhajlandóság 0,5 alatt van

7. Milyen tényezők motiválják a beruházásokat?

 1. az autonóm fogyasztás és a fogyasztási határhajlandóság
 2. az egyensúlyi jövedelem és az export aránya
 3. a profitvárakozások és a kamatláb nagysága
 4. a munka és a tőkepiac

8. Ha egy gazdaságban ceteris paribus emelkednek a kamatlábak, akkor

 1. csökken az egyensúlyi jövedelem
 2. nő az egyensúlyi jövedelem
 3. nincs hatással az egyensúlyi jövedelemre
 4. a beruházási függvény felfele tolódik

9. Milyen alakú a megtakarítási függvény?

 1. visszahajló
 2. S(Y)=C0+cY
 3. S(Y)=-(1-c)Y+C0
 4. S(Y)=-C0+(1-c)Y

10. A beruházási függvény felfele tolódik, ha

 1. a kamatláb növekedik
 2. a profitkilátások javulnak
 3. a kamatláb csökken
 4. a profitkilátások rosszabbodnak

 

Feladatok

1. Egy gazdaság fogyasztási függvénye C(Y)=0,75Y+600. A beruházás nagysága I=200.

 1. Mekkora jövedelem esetén lesz árupiaci egyensúly?
 2. Mekkora beruházás esetén lesz az egyensúlyi jövedelem 4000?

2. Egy makrogazdaságban az autonóm fogyasztás 350. A fogyasztási határhajlandóság nagysága 0,7. A beruházás 280.

 1. Írja fel a fogyasztási függvényt!
 2. Mekkora az egyensúlyi jövedelem?
 3. Az adott évben mekkora lesz a gazdaságban a megtakarítás?

3. Egy makrogazdaság kétszereplős modelljében a fogyasztási függvény: C(Y)=400+0,9Y, a beruházási függvény I=500-50i.

 1. Mekkora lesz az egyensúlyi jövedelem i=8 esetén?
 2. Mennyivel kell megváltoztatni a kamatlábat, ha az egyensúlyi jövedelmet 7000-re szeretnénk emelni?

- megoldások -

- vissza -