Versenyfeladatok

 1. Jobbra fölfelé tolódik el a beruházási függvény, ha

  a) a kamatláb csökken;
  b) az árszínvonal csökken;
  c) a reáljövedelem növekszik;
  d) a makroökonómiai adatok stabilan növekvő gazdaságot jósolnak.

 2. Melyik nem kimondottan makroökonómiai piac?

  a) Termékpiac;
  b) Pénzpiac;
  c) Tőkepiac;
  d) Munkapiac.

 3. A fogyasztók minden jövedelemegységük 20%-át hajlandók megtakarítani, és az autonóm megtakarítások -500, akkor a fogyasztási függvényük: C(Y) =

  a) 500+0,2Y;
  b) 500+20Y;
  c) 500+0,8Y;
  d) 500+80Y;
  e) egyik sem helyes.

 4. A fogyasztás és megtakarítás összege mindig megegyezik

  a) a tervezett jövedelem és a szándékolt nettó beruházás összegével;
  b) a makrogazdasági kínálattal;
  c) a bruttó beruházással;
  d) a jövedelemmel.

 5. Árupiaci túlkereslet esetén

  a) YD > mint a várt jövedelem;
  b) YD < mint a várt jövedelem;
  c) YD = a várt jövedelem.

Feladat

 1. Egy ország gazdaságáról a következő adatok ismertek: Y = 1800 esetén S = 160, Y = 2400 esetén S = 280, I = 200.

  a) Hogyan néz ki az ország fogyasztási és megtakarítási függvénye?

  b) Mekkora az egyensúlyi jövedelem és mennyi ekkor a fogyasztás?

  c) Mekkora jövedelem esetén nincs megtakarítás?

  d) Hogyan változna az egyensúlyi jövedelem, ha a beruházás a duplájára emelkedne?

- megoldások -

- vissza -