A brit empirizmus 2.

Berkeley és Hume

Feladatok

  1. Mi a véleménye Berkeley-nak a szubsztanciáról?
  2. Hogyan bizonyítja Berkeley az elsődleges tulajdonságokról, hogy azok sem az anyagi szubsztancia inherens tulajdonságai?
  3. Ismertesd Berkeley cáfolatát a tárgyról és érzetről adott feltevéseket!
  4. Vázold Berkeley istenérveit!
  5. Honnan erednek az eszméink (ideáink), s milyen érvekkel támasztja ezt alá Hume?
  6. Milyen az oksági viszony Hume szerint?
  7. Sorold fel a hume-i asszociáció három fajtáját!
  8. Ismertesd a hume-i tudományfilozófia modelljét!
  9. Mely eszméket említi Hume a metafizika kapcsán mint homályos, de minduntalan felbukkanó eszméket?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -