Felvételi feladatok az előző évekből

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Az Európai Unió tagja. (1997)

  A. Svédország
  B. Dánia
  C. Finnország
  D. Norvégia

 2. Az EGK alapító tagja, az 1957. évi római szerződés aláírója. (1998)

  A. Spanyolország
  B. Nagy-Britannia
  C. Dánia
  D. Görögország

 3. Az ország nem tagja az Európai Uniónak. (2001)

  A. Svájc
  B. Ausztria
  C. Norvégia
  D. Írország

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. Az Európai Unió részesedése a nemzetközi kereskedelemből. (1998)
  b. Az USA részesedése a nemzetkőzi kereskedelemből.

 2. a. Az állattenyésztés aránya a mezőgazdaságon belül az EU mediterrán országaiban. (1998)
  b. A növénytermesztés aránya a mezőgazdaságon belül az EU mediterrán országaiban.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Nagy-Britannia, Olaszország és Dánia csak 1973-ban csatlakozott az EGK-hoz. (1998)
 2. Európa északnyugati részének mezőgazdaságában a növénytermesztés játssza a vezető szerepet. (1999)
 3. Az EU agrárpolitikája hátrányos megkülönböztetést jelent a külső országokkal szemben. (2000)
 4. Az Európai Bizottság székhelye Brüsszelben van. (2000)
 5. Az Európai Unió állandóan növeli a mezőgazdaság támogatását, hogy annak termékei a világpiacon eladhatók legyenek. (2001)
 6. Az Európai Unió belterjes mezőgazdasága a családi gazdaságokra épül, s a világpiaci árnál drágábban termel. (2001)
 7. A fejlett európai országok közül csupán Svájc, Norvégia és Finnország nem tagja az Európai Uniónak. (2001)
 8. Az Európai Unió külkereskedelmi forgalmát csak Japáné múlja felül. (2001)


- megoldások -

- vissza -