Versenyfeladatok


Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Az Európai Unió Bizottsága és a NATO központ székhelye:

  A. Bonn.
  B. Luxemburg.
  C. Maastricht.
  D. Brüsszel.
  E. Bécs.

 2. Mikor írták alá az Egységes Európai Okmányt?

  A. 1957-ben.
  B. 1968-ban.
  C. 1986-ban.
  D. 1992-ben.
  E. 1997-ben.

 3. Mikor írták alá az Amszterdami Szerződést?

  A. 1957-ben.
  B. 1968-ban.
  C. 1986-ban.
  D. 1992-ben.
  E. 1997-ben.

 4. Mikor lépett életbe az Európai Monetáris Unió?

  A. 1986-ban.
  B. 1992-ben.
  C. 1997-ben.
  D. 1999-ben.
  E. 2000-ben.

 5. Hol van a székhelye az Európai Bíróságnak?

  A. Brüsszelben.
  B. Strasbourgban.
  C. Luxemburgban.
  D. Rómában.
  E. Amszterdamban.

 6. Mikor lett Magyarország társult tagja az EU-nak?

  A. 1986-ban.
  B. 1991-ben.
  C. 1995-ben.
  D. 1997-ben.
  E. 1999-ben.

 7. Hány tagállama van az EU-nak?

  A. 10
  B. 12
  C. 15
  D. 16
  E. 19

 8. Megközelítően hány fő az EU tagállamok össznépessége?

  A. 200 millió.
  B. 260 millió.
  C. 300 millió.
  D. 320 millió.
  E. 370 millió.

 9. Mennyi az EU-ban az egy főre jutó átlagos bruttó nemzeti termék?

  A. 20000 $
  B. 18000 $
  C. 15000 $
  D. 10000 $
  E. 8000 $

 10. Az egy főre eső nemzeti termék alapján melyik a legszegényebb EU tagállam?

  A. Portugália.
  B. Spanyolország.
  C. Görögország.
  D. Írország.
  E. Finnország.

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Európai Atomenergia Közösség (Euratom)
B. Európai Unió (EU)
C. Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)
D. Európai Gazdasági Térség (EEA)

 1. 1957-ben Rómában alapították.
 2. Az ipari termékek vámmentes kereskedelme céljából hívták életre.
 3. 1994-ben 12 tagállam hozta létre.
 4. A Maastrichti egyezmény szerint a közös gazdaság-, biztonság- és külpolitika megteremtése a célja.
 5. Jelenleg Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc a tagja.
 6. 1992-ben aláírt és 1994-ben hatályba lépett szerződés szerint az EU és az EFTA területét öleli fel.
 7. Egyik célja a nukleáris iparág felügyelete.
 8. Az EFTA három tagjának EU-ba való belépésével jelentősége csökkent.
 9. A világ népességének 7 %-át tömöríti.
 10. 1959-ben az EGK-val rivális szervezetként jött létre.


- megoldások -

- vissza -