Feladatok

Egyszerű választás

1.Az alábbi, C7H14 öszegképletű vegyületek közül az egyiknél nincs cisz-transz izoméria. Melyik az?

 1. 2-heptén
 2. 3-heptén
 3. 2-metil-2-hexén
 4. 3-metil-2-hexén
 5. 3-metil-3-hexén

2. Hány olyan konstitúció létezik a C7H16 összegképletű vegyületek között, amelyik királis?

 1. egy sincs
 2. egy
 3. kettő
 4. három
 5. négy

3. Mi a benzil-csoport összegképlete?

 1. C6H5
 2. C7H7
 3. C6H11
 4. C2H3
 5. C2H5

4. Az olefinek cisz-transz izomériájának feltétele?

 1. Legalább egy szénatom körül négy különböző ligandum megléte.
 2. A kettős kötést hordozó szénatomokon azonos ligandumok.
 3. A kettő kötést hordozó szénatomok egyikén csak hidrogén, a másikon szénhidrogéncsoportok.
 4. A kettő kötést hordozó szénatomokon feltétlenül négy különböző ligandumnak kell lennie.
 5. A kettős kötést hordozó szénatomok mindegyikén két különböző ligandumnak kell lennie.

5. A vinilcsoport összegképlete:

 1. C2H4
 2. C2H5
 3. C2H3
 4. C2H6
 5. C2H2

6. Az alábbiak közül melyik a dimetil-benzol konstitúciós izomerje?

 1. a toluol
 2. az etil-benzol
 3. a vinil-benzol
 4. az izopropil-benzol
 5. a felsoroltak közül egyik sem

7. Hány különböző konstitúciójú C4H8 összegképletű molekula van?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

8. Hányféle konstitúciójú C5H12 öszegképletű molekula létezik?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

9. Melyik az a C5H12 összegképletű molekula, amelyiknek bármelyik hidrogénatomját cseréljük ki klóratomra, mindig ugyanahhoz a molekulához jutunk?

 1. n-pentán
 2. 2-metil-bután
 3. 2,2-dimetil-propán
 4. mindhárom
 5. nincs ilyen

10. Hányféle különböző dimetil-naftalin létezik?

 1. 2
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 10-nél több

11. Melyik elnevezés NEM szabályos?

 1. klór-etán
 2. 4-klór-2-metil-bután
 3. 2-propén-1-ol
 4. 1,1-diklór-etán
 5. 2-metil-1-propanol

12. Melyik vegyület NEM izomerje a 2-metil-1,3-butadiénnek?

 1. 1-pentin
 2. 2-pentin
 3. 1,3-pentadién
 4. ciklopentén
 5. 2-metil-1,2-butadién

13. Hány szénatomot tartalmaz a legkisebb királis, nyílt láncú szénhidrogén?

 1. Nincs ilyen szénhidrogén.
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8

Relációanalízis

 1. A klór-ciklohexánnak kétféle konfigurációjú molekulája létezik, mert a szék konformációjú gyűrűhöz a klóratom axiális vagy ekvatoriális helyzetben kapcsolódhat.

 2. Az enantiomerpár két tagjának konstitúciója és konformációja is megegyezik, mert enantiomerpár két tagjának konfigurációja eltérő.

 3. Egy szerves vegyület molekulája mindig enantiomerpárt képez saját tükörképével, mert minden enantiomerpár egyik tagja a másik molekula tükörképével megegyező konfigurációjú.

 4. Egy királis molekula diasztereomer- és enantiomerpárjával is azonos konstitúciójú, mert a diasztereomer- és az enantiomerpárok is konfigurációjukban is különböznek.

- megoldás -

- vissza -