Versenyfeladatok

 1. Hány szénatomot tartalmaz a legkisebb királis nyílt szénláncú alkán?

  A) nincs ilyen nyílt láncú alkán
  B) ötöt
  C) hatot
  D) hetet
  E) nyolcat

 2. Hány szénatomot tartalmaz a legkisebb stabilis királis alkohol?

  A) nincs ilyen alkohol
  B) hármat
  C) négyet
  D) ötöt
  E) hatot

 3. Hány különböző konstitúció tartozik a következő összegképlethez: C5H10?

  A) kettő
  B) három
  C) négy
  D) öt
  E) több ötnél

 4. Hány különböző konfigurációja van a 4-klór-2-penténnek?

  A) egy
  B) kettő
  C) három
  D) négy
  E) négynél több

 5. Az alábbi vegyületek közül melyik nem kostitúciós izomerje az etil-acetátnak?

  A) metil-propanoát
  B) propil-formiát
  C) izopropil-formiát
  D) metil-etanoát
  E) butánsav

- megoldás -

- vissza -