A makrogazdaság pénzpiaca: a pénzkínálat

A pénz kialakulásának kezdetén a közönséges áruk köréből kivált az arany és az ezüst, s így jött létre az értékálló pénz. Manapság többnyire papírpénzzel fizetünk. A következőkben azt vizsgáljuk, hogyan alakult át a pénz nemesfémekből "értéktelen" papírrá.


A váltó

A munkamegosztás és specializáció erősödésével a gazdaságban a termelékenység, s ezzel a termékmennyiség jelentősen megnőtt. Az arany és ezüstkészletek kimerülésével a gazdaságban lévő pénz nem volt elég a hatalmas árumennyiség megvásárlásához. A gazdasági folyamatok egyensúlyának biztosításához pénzhelyetteseket kellett segítségül hívni.
A megszorult termelő a tevékenységének folytatásához (alapanyag vásárlás, bérek) leendő terméke terhére adóslevél ellenében hitelt vett fel.

A váltó olyan fizetési ígérvény, amelyben az adós vállalja, hogy a kölcsön kapott pénzt az adott időpontban visszafizeti a szelvény birtokosának. A váltó határozott időre és névre - a kibocsátó nevére - szóló fizetési ígérvény.

A termelő váltó fejében pénzt kölcsönöz a kereskedőtől, amivel kifizeti munkásait és a szállítóit. Azok a pénzért árukat vásárolnak a kereskedőtől. Ez után a kereskedő pénzért átveszi a termelő késztermékeit, amiből az kiegyenlíti a váltótartozását. A váltó így kikerül a forgalomból. A pénzmennyiség növelése nélkül sikerült tehát a termelés folyamatosságát fenntartani.
Pénzhiányos gazdaságban számos szereplő bocsát ki váltót. A váltót általában csak a kibocsátó váltotta vissza, fizetőeszközként nem fogadták el, mivel nem ismervén a kibocsátót féltek a vissza nem fizetés kockázatától. Ekkor megjelent az az intézmény, amely a váltóforgalom irányítását, a megbízható váltók elfogadását, visszaváltását magára vállalta. Kialakult a bank.


A Bank és a bankjegy

A bank olyan intézmény, amelyik a pénz és a pénzhelyettesek (váltók, értékpapírok) forgalmát fogja össze.

A bank idegen váltóért saját váltót (bankjegyet) ad. Ezzel rendezi a váltó kibocsátójának adóságát és magára vállalja a váltó ellenértékének behajtását (csak ténylegesen behajthatókat fogad el). A bank váltója mögött általában fedezett váltók állnak, így a bank váltója megbízható, ezért bárki, bármikor szívesen elfogadja. A bank váltója a bankjegy.


A bankjegy a bank saját váltója, egy látra szóló fizetési ígérvény.

A bankjegy abban különbözik a többi váltótól, hogy csak a bank bocsáthatja ki, és nincs rajta a lejárat időpontja.
A gazdasági folyamatok a bankok közbeékelődésével a következőképpen alakulnak. A termelő váltóját a banknál bankjegyre cseréli. A termelő a bankjeggyel fizet, amit a kereskedőknél később árura cserélnek. A készterméket a kereskedő azzal a bankjeggyel veszi meg a termelőtől, aki kiváltja vele a banktól saját váltóját. Így a bankjegy kikerül a forgalomból.

A fentieket összefoglalva:


A bankrendszer

A bankok központi szerepre tettek szert a gazdaságban. A bankok a termelők egy részével tartották a kapcsolatot, de egymás váltóit nem fogadták el. Ez újra az áruforgalom akadozásához vezetett. Így most már nem a váltóforgalom, hanem a bankjegyforgalom szabályozása lett a feladat.
A megoldás az, hogy kiemeltek egy bankot a többi közül, amelynek váltóját (bankjegyét) minden gazdasági szereplőnek el kellett fogadnia. Ez a bank lett a jegybank, és ezzel a művelettel megkettőződött a bankrendszer.

Jegybanknak (központi bank, nemzeti bank) nevezték azt a bankot, amelyik az adott országban egyedül bocsáthatta ki azt a bankjegyet, amelyet mindenkinek el kellett fogadnia. Ezzel a jegybank a bankok bankja lett.

A jegybank által kibocsátott váltó a jegybankpénz, amely államilag garantált papírpénz. Ezt a pénzt mindenki köteles elfogadni.

 

A betétek és a pénz

A betét az az összeg, amit a hitelmegállapodás után a bank a vállalatok számlájára jóváír. A jóváírás menete a vállalat és a bank számláin (A: Aktívák, P: Passzívák):
A pénz egyfelől a vállalat aktívája, másfelől a bank passzívája.


A betétek lehetnek:

Különbséget teszünk a következő kategóriák között:

A szűkebb értelemben vett pénzt az M1-gyel azonosítjuk.

Az M2-t és M3-t is magában foglaló kategóriát kvázipénznek nevezzük.

 

Fizetési műveletek

Legyen két vállalatunk V1 és V2, akiknek ugyanannál a B banknál van betétjük. A V1 vállalat vásárolt terméket a V2 vállalattól 1 millió forintért. A fizetés a következőképpen történik: V1 megbízza B bankot, hogy számlája terhére írja jóvá V2 számára az 1 millió forintot. A bank csökkenti V1 betétjét 1 millióval, és növeli V2 betétjét szintén 1 millióval. Mivel a bankban a betétek összessége nem változott a művelet a bank szempontjából pénzátcsoportosítás volt.
Megváltozik a helyzet, ha a vállalatoknak különböző, egymás bankjegyeit el nem fogadó bankoknál van a betétjük. Itt lép be a képbe a jegybank. A szóban forgó összegeket ilyenkor jegybankpénzbe fejezik ki, amit mindenki köteles elfogadni. Ez csak akkor megvalósítható, ha a bankok betéteket helyeztek el a jegybankban, vagyis ahhoz, hogy ügyfeleik bármilyen pénzügyi tranzakcióit el tudják végezni, hitelt kell felvenniük a jegybanktól.
V1 vállalatnak B1, V2 vállalatnak B2 banknál van elhelyezett betétje, és V1 fizet V2-nek 1 millió forintot. Ekkor V1 megbízza B1-et a fizetéssel, ami levon V1 betétjéből 1 milliót, és utasítja a jegybankot, hogy a betétjéből utaljon át ugyanannyit B2 javára. A jegybank B1 számláját csökkenti, B2-ét növeli 1 millió forinttal. Végül B2 jóváírja V2 betétjére a megfelelő összeget.
Előfordulhat, hogy a bank jegybanki betétje nem elegendő a tranzakció lebonyolításához. Ekkor a jegybanktól hitelt ún. refinanszírozási hitelt kell felvennie, amire kamatot is fizet, melynek a nagyságát a jegybank állapítja meg.

A jegybanktól felvett banki hitelek után fizetendő kamatot refinanszírozási kamatnak nevezzük.

A bankok nyeresége abból ered, hogy az általuk nyújtott hitelek utáni kamat nagyobb, mint amennyit ők fizetnek, ezért a banki hitelkamatláb nagyobb, mint a refinanszírozási kamatláb.

 

A pénzkínálat

A pénzkínálat az a pénzmennyiség, amelyet a bankrendszer a gazdaság rendelkezésére bocsát.

A pénzkínálatot a jegybank képes befolyásolni. Ennek az egyik módja a refinanszírozási kamatláb csökkentése, vagy növelése. Ha a jegybank növeli a refinanszírozási kamatlábat, a bankok profitjuk megtartása érdekében növelik hitelkamatlábukat. Ekkor a gazdaság szereplői kevesebb hitelt vesznek fel, csökkenek a vállalatok betétei, kevesebb pénz kerül forgalomba.

A csökkenő refinanszírozási kamatláb ellentétes hatást vált ki, növeli a pénzkínálatot.

A befolyásolás másik módja a gazdaságban lévő jegybankpénz növelése, ill. csökkentése, amelyet a jegybank arany, értékpapír, vagy más vagyontárgy vásárlásával, ill. eladásával ér el. Ha egyensúlyban lévő pénzpiacon a jegybank növeli a forgalomban lévő jegybankpénz mennyiséget, az egyensúly hatására arra nincs kereslet. Annak ösztönzésére csökkenti a refinanszírozási kamatlábat, azaz olcsóbbá teszi hitelét. A kereskedelmi bankok számára így előnyössé válik a hitelfelvétel, hiszen az által megnő a jegybanki tartalékuk, javul a hitellehetőségük. A pénz kereslete azonban nem változik, a bankok nem tudják kihelyezni hiteleiket. Megoldásként enyhíteniük kell hitelfeltételeiket, csökkentik a kamatlábat. A gazdaságban lévő jegybankpénz csökkentése a kamatláb növekedéséhez vezet.
Tudjuk tehát, hogy a pénzkínálatot a jegybank a refinanszírozási kamatláb, vagy a jegybankpénz mennyiség változtatásával befolyásolni tudja. Megfigyelhettük, hogy a rendelkezésre álló pénzmennyiség és a hitel kamatlába, fordított arányban változik. Ha az egyik nő, a másik csökken és fordítva. A kamatláb és a pénzmennyiség kapcsolatát a következő ábra szemlélteti:

 

A kétszintű bankrendszer

A kétszintű bankrendszer elemei:

Az anyaghoz tartozó feladatsor 20. hétnél található

- vissza a tematikához -