FELADATOK

1. feladat

 1. Ismerje fel az alábbi templomot és datálja! 2. Ki az építésze?

 3. Ki a mecénása?

 4. Ki készítette a stukkókat?

 5. Ki készítette a falképeket?

2. feladat

Sala terena. Kapcsolja a magyarországi barokkhoz e fogalmat!

3. feladat

Írjon rövid esszét:

 1. Georg Raphael Donner szobrászatáról!

 2. A barokk kor magyarországi síremlékeiről!

4. feladat

 1. Négy épület alaprajzát láthatja az alábbi képeken. Datálja és nevezze is meg az épületeket, alkotóikkal együtt!

  1

  2

  3

  4 2. Mely alaprajzhoz tartozhat az alábbi metszet?

5. feladat

Elemezze az alábbi képet!

6. feladat

Elemezze az alábbi épületet!

7. feladat

Egészítse ki az alábbi művek évszámát!

8. feladat

Mondja meg kinek a műve?

9. feladat

Ki az alkotója az alábbi festménynek? Válassza ki a helyes választ!

A: Mányoki Ádám
B: Georg Raphael Donner
C: Franz Anton Maulbettsch
D: Antonio Galli Bibiena

10. feladat

A fenti képen ki prédikál? (Ismét válasszon!)

A: Jézus
B: Ismeretlen szent
C: Szent Ferenc
D: Szent Péter

11. feladat

Az alábbi kép - Schallhas Károly Fülöp alkotása- mely évtizedben készülhetett?

A: 1790-es évek.
B: 1820-as évek.
C: 1710-es évek.
D: 1690-es évek.

12. feladat

Négy alaprajzot lát, s négy helynevet. Melyek a kakukktojások (csoportonként egy)?


 1. A


  B


  C  D 2. A : Aba, római katolikus templom.
  B: Győr, karmelita templom.
  C: Fertőd, Esterházy-kastély.
  D: Eger, minorita templom.

- megoldások -

- vissza -