A filozófia kezdetei I.

Feladatok

  1. Nevezz meg öt preszókratikus filozófust és princípiumaikat, és közöld, ezek hogyan működnek a gondolkodó szerint!
  2. Ismertesd Xenophanész istenkép-bírálatának alapjait!
  3. Mi jellemzi a Logoszt Hérakleitosz szerint?
  4. Vesd össze a Hérekleitosz és Püthagorasz pszichológiáját!
  5. Hogyan egyeztethető össze a hérakleitoszi dinamikus világkép és a Logosz egységesítő képessége?
  6. Mely hármas tanítás jellemzi Parmenidész igazságfelfogását?
  7. Melyik az a két út, amely Parmenidésznél az igazság kutatását határozza meg? Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz?
  8. Mi jellemzi az igazságot Parmenidésznél?
  9. Vesd össze Parmenidész igazságról szóló tanítását Melisszoszéval! Milyen egyezéseket és milyen eltéréseket találsz?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -