Tesztek

Mennyiségi összehasonlítás:

A= a nagyobb, mint b
B= b nagyobb, mint a
C= a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. egy fényév távolság
  b. egy parsec távolság

 2. a. egy fényév távolság
  b. egy csillagászati egység távolság

 3. a. a Nap és a Föld közepes távolsága
  b. egy csillagászati egység távolság

 4. a. a Hold és a Föld közepes távolsága
  b. a Föld és a Mars közepes távolsága

 5. a. a Jupiter távolsága a Naptól
  b. a Szaturnusz távolsága a Naptól

 6. a. a Vénusz távolsága a Naptól
  b. a Mars távolsága a Naptól

 7. a. a Föld tengely körüli forgási ideje
  b. a Hold tengely körüli forgási ideje

 8. a. a Hold keringési ideje a Föld körül
  b. a Hold forgási ideje a tengelye körül

 9. a. a tejútrendszer csillagainak száma
  b. az extragalaxisok száma

 10. a. a Tejútrendszer átmérője
  b. a Naprendszer átmérője

 11. a.. a Hold látszó átmérője a Földről
  b. a Nap látszó átmérője a Földről

 12. a. az ekliptika és a Föld egyenlítői síkja között bezárt szög
  b. a Föld tengelye és az ekliptika között bezárt szög

 13. a. a Jupiter holdjainak száma
  b. a Szaturnusz holdjainak száma

 14. a. a Mars holdjainak száma
  b. a Neptunusz holdjainak száma

 15. a. a belső bolygók száma
  b. a belső bolygók holdjainak száma


Többszörös választás:

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha csak d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz: F

 1. Belső bolygó:

  a. Merkúr.
  b. Plútó.
  c. Mars.
  d. Jupiter.

 2. Külső bolygó:
  a. Szaturnusz.
  b. Plútó.
  c. Jupiter.
  d. Vénusz.

 3. A Metagalaxis részei:

  a. az extragalaxisok.
  b. a Tejútrendszer.
  c. a Naprendszer.
  d. az Androméda köd.

 4. A Naprendszer részei:

  a. a kisbolygók.
  b. a Göncöl szekér.
  c. az üstökösök.
  d. a Vega.

 5. A Nap energiáját szolgáltatja:

  a. maghasadás.
  b. radioaktív anyagok bomlása.
  c. szén lassú égése.
  d. magfúzió.

 6. A Nap belsejét alkotó réteg:

  a. röntgensugárzási zóna.
  b. fotoszféra.
  c. konvektív zóna.
  d. kromoszféra.

 7. A Tejútrendszer része:

  a. a Göncöl szekér.
  b. a Nap.
  c. a Vega.
  d. az extragalaxisok.

 8. A Föld tengely körüli forgására jellemző:

  a. a szögsebesség az Egyenlítő mentén a legnagyobb.
  b. periódusideje kb. 24 óra.
  c. a kerületi sebesség a Föld minden pontján egyforma.
  d. iránya direkt.


 9. A Föld Nap körüli keringésére jellemző:

  a. az ekliptika és az Egyenlítő síkja 66,5°-os szöget zár be.
  b. iránya retrográd.
  c. legfontosabb következménye a napszakok váltakozása.
  d. periódusideje kb. 365 nap.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Föld egyenletes sebességgel kering Nap körüli pályáján.
 2. Napfogyatkozás csak újhold idején fordulhat elő.
 3. Teljes holdfogyatkozás csak a Föld felszínének meghatározott, keskeny sávjában figyelhető meg.
 4. Egyes műholdak felvételei a 15 méter átmérőjű felszíni tárgyak megkülönböztetését is lehetővé teszik.
 5. A Hold fényváltozásai 28 naponként ismétlődnek.
 6. Holdfogyatkozás csak holdtöltekor fordulhat elő.
 7. A két holdtölte között eltelt idő megegyezik a Hold keringési idejével.
 8. A Nap sugárzási energiája radioaktív bomlási folyamatokból származik.
 9. Az üstökösök csóvája a Nap irányába mutat.
 10. A Nap és a Hold látszólagos átmérője a Földről nézve nagyjából azonos.
 11. A Hold tengely körüli forgási ideje megegyezik a Föld körüli keringési idejével.
 12. A napfogyatkozás a Föld bármely pontjáról megfigyelhető, ahol a jelenség idején nappal és derült idő van.

 

Számítási feladatok


1. Egy expedíció június 22-én pontosan napkeltekor indult útnak és végig a k.h. 20° mentén észak felé haladva 6 óra alatt 222 km-t tett meg, így tagjai helyi idő szerint délben érkeztek meg az új táborhelyre. (5 pont)

 1. Mennyi volt a greenwichi idő, amikor az expedíció a táborhelyre érkezett?
  segítség 1.   segítség 2.

 2. Melyek az új táborhely földrajzi koordinátái?
  segítség 1  segítség 2  segítség 3

 3. Milyen irányban látták a Napot az expedíció tagjai, amikor az új táborhelyre érkeztek?
  segítség 1

 4. Milyen magasan delelt a Nap az új táborhelyen a horizont felett?
  segítség 1  segítség 2  segítség 3

 5. Melyik kontinensen járt az expedíció?


2. Egy repülőgép március 21-én pontosan délben szállt fel a támaszpontjáról. Előbb keleti irányban repült 450 km-t, majd délnek fordult és 666 km-t tett meg. Ezután nyugat felé haladt 450 km-t, majd észak felé 666 km-t, így pontosan visszaérkezett támaszpontjára. Ekkor már sötét volt, a Nap éppen egy órával korábban nyugodott le. A greenwichi időt jelző műszer 17 órát mutatott. (3 pont)

 1. A támaszpont földrajzi koordinátái fokokban:
  segítség 1  segítség 2  segítség 3


 2. Hol van a támaszpont?

3. Amikor Budapesten (k.h. 19 °) delel a Nap, mennyi a helyi idő (óra, perc)? (5 pont)

 1. Londonban (0° hosszúsági kör)
 2. Bakuban (k.h. 50°)
 3. Manausban (ny.h. 60°)
 4. Kamcstkában (k.h. 160°)
 5. Répcelakon (k.h. 17°)
  segítség 1  segítség 2

4. December 22-én a 15°-os keleti hosszúsági kör két pontján egyidejű megfigyeléseket végeztek. X ponton az északi horizont felett 75°-kal, Y ponton a déli horizont felett 85°-kal látták delelni a Napot. (4 pont)

 1. Melyik szélességi körön fekszik X pont?
  segítség 1  segítség 2 

 2. Melyik szélességi körön fekszik Y pont?
  segítség 1

 3. Milyen távolságra van egymástól a két megfigyelőhely?
  segítség 1  segítség 2 


 4. Mennyi volt a mérés idején a helyi idő (nap, óra) a ny.h. 170°-on?
  segítség 1  segítség 2  segítség 3   segítség 4  segítség 5

- vissza -

- megoldások -