Versenyfeladatok


Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Kinek a nevéhez fűződik az első nem geocentrikus világkép?

  A. Ptolemaiosz
  B. Eratoszthenész
  C. Arisztarkhosz
  D. Arisztotelész
  E. Hipparkhosz

 2. Ki volt az a csillagász, aki kidolgozta a heliocentrikus világképet?

  A. Galileo Galilei
  B. Giordano Bruno
  C. Tycho Brache
  D. Johannes Kepler
  E. Nikolausz Kopernikusz

 3. Milyen alakú a Föld?

  A. Forgási ellipszoid.
  B. Enyhén lapult gömb.
  C. Geoid.
  D. Gömb.

 4. Mit bizonyított Foucault ingakísérlete?

  A. A Föld gömb alakját.
  B. A Föld keringését a Nap körül.
  C. A Földön ható nehézségi erőt.
  D. A Föld forgását.

 5. Melyik a legnagyobb bolygó?

  A. Jupiter
  B. Szaturnusz
  C. Uránusz
  D. Neptunusz

 6. Miből áll legnagyobbrészt a Mars légköre?

  A. Nitrogén
  B. Széndioxid
  C. Vízgőz
  D. Nemesgázok

 7. Melyik a Jupiter holdja?

  A. Phobos
  B. Titán
  C. Triton
  D. Ganymedes

Számítási feladat:

 1. A Déli-sarkon lévő kutatóállomásról december 22-én derült időben greenwichi idő szerint reggel 6 órakor egy repülőgép száll fel. A pilóta azt a feladatot kapja, hogy ugyanazon délkör mentén haladva repüljön el a B támaszpontra. Pontosan 5 óra hosszat repül. A leszállóhelyen éppen delel a Nap, 86,5o magasságban látszik a déli horizont felett.

  a. Látható volt-e a Nap (ha igen milyen magasságban) a repülőgép felszállásakor a Déli-sarkon?
  b. Mennyi volt a greenwichi idő, amikor a repülőgép B támaszpontra érkezett?
  c. B támaszpont földrajzi koordinátái:
  d. Milyen átlagsebességgel repült a gép?
  e. Melyik kontinensen volt B támaszpont?


- megoldások -