Versenyfeladatok az Atomszerkezet című fejezethez

 1. Melyikben van a legtöbb molekula?

  a) 1 gramm hidrogénben.
  b) 16 gramm oxigénben.
  c) 9 gramm vízben.
  d) 22 gramm szén-dioxidban.
  e) Egyenlő számú molekula van a felsorolt anyagokban.

 2. 4,5 gramm vízben ugyanannyi molekula van, mint…

  a) 4,5 gramm hidrogénben.
  b) 4,5 gramm oxigénben.
  c) 1 gramm hidrogénben.
  d) 1 gramm oxigénben.
  e) Egyik válasz sem helyes.

 3. Azonos számú hidrogén molekula és szénatom tömegaránya…

  a) 1 : 2.
  b) 2 : 12.
  c) 4 : 12.
  d) 2 : 6.
  e) 6 : 2.

 4. Mennyi a klór átlagos relatív atomtömege?

  a) 35,5.
  b) 35,5 g.
  c) 35,5 g/mol.
  d) 71.
  e) 71 g/mol.

 5. Mennyi a proton relatív tömege?

  a) 1
  b) 1 g
  c) 1 g/mol
  d)
  e) Egyik sem.


 6. Mennyi a deutérium moláris atomtömege?
  a) 1
  b) 1 g
  c) 1 g/mol
  d) 2
  e) 2 g/mol


 7. Az alapállapotú atomban az elektronok mag körüli elrendeződését (konfigurációját) alapvetően meghatározza …

  a) a protonok és az elektronok tömege.
  b) a protonok és az elektronok töltése.
  c) a mag és az elektronok közötti vonzóhatás.
  d) az elektronok közötti taszítóhatás.
  e) a vonzó- és taszítóhatások együtt.

 8. Állapítsuk meg, hogy az n=3 főkvantumszámú héjon maximálisan hány és milyen pálya lehetséges?

  a) 1 db. s-pálya.
  b) 3 db. p-pálya.
  c) 5 db. d-pálya.
  d) 1 db. s-pálya és 3 db. p-pálya.
  e) 1 db. s-, 3db. p- és 5 db. d-pálya.


 9. Hány elektron tartózkodhat maximálisan az n=3 főkvantumszámú héjon?

  a) 2 elektron.
  b) 10 elektron.
  c) 8 elektron.
  d) 18 elektron.
  e) 36 elektron.

 10. Hány elektron van a karbonátionban?

  a) 3
  b) 6
  c) 14
  d) 30
  e) 32

 11. Mennyi neutron van a 6-os rendszámú és a 12-es tömegszámú atom 2 móljában?

  a) 6
  b) 12
  c) 6·1023
  d) 6·6·1023
  e) 12·6·1023 db


 12. Egyenlő térfogatú, hőmérsékletű és nyomású hidrogéngáz, oxigéngáz és kén-dioxid-gáz tömegének aránya:

  a) 1:1:1
  b) 1:16:16
  c) 1:16:32
  d) 2:16:32
  e) 2:32:32

 13. Melyik vegyület 1 móljának vízben való oldásakor keletkezik a legtöbb ion?

  a) KCl.
  b) Nátrium-szulfát.
  c) Vas(III)-klorid.
  d) Alumínium-szulfát.
  e) Magnézium-nitrát.

 14. Relációanalízis: A rendszám az atom legfontosabb adata, mert az határozza meg az atom tömegét.


 15. Az L-alhéjon maximálisan hány elektron tartózkodhat?

  a) 2
  b) 6
  c) 8
  d) 10
  e) 18

 16. Hány neutron van a izotóp atomjaiban?

  a) 6
  b) 12
  c) 18
  d) 24
  e) 36

 17. Hány elektron van a nitrátionban?

  a) 24
  b) 15
  c) 31
  d) 32
  e) 62

 18. Egy atompálya szimmetriáját jellemzi:

  a) A fő-, a mellék- és a mágneses kvantumszám.
  b) A fő- és a mellékkvantumszám.
  c) A főkvantumszám.
  d) A mellék- és a mágneses kvantumszám.
  e) A mágneses kvantumszám.

 19. Állapítsd meg, hogy 1g gyémántban hány darab proton van!

  a) 12·1023 db.
  b) 9·1023 db.
  c) 6·1023 db.
  d) 3·1023 db.
  e) 1023 db.

 20. A 11-es rendszámú és 23-as tömegszámú atomokból álló elem milyen mennyisége tartalmaz 12·1023 db. neutront?

  a) 11 grammja.
  b) 6·1023 db. atomja.
  c) 1023 db. atomja.
  d) 23 grammja.
  e) 2 mólja.

 21. A szabad atomban lévő elektronok száma…

  a) a neutronok és protonok számának összege.
  b) a protonok számával azonos.
  c) a protonok és neutronok számának különbsége.
  d) a relatív atomtömeggel azonos szám.
  e) attól függ, hogy a szóban forgó atom melyik izotópjáról van szó.

- megoldások -

- vissza -