A felvilágosodás bölcselete

Feladatok

  1. Milyen etikai álláspontot követ Mandeville A méhek meséjében?
  2. Hogyan írja le La Mettrie az embert?
  3. Vázold a teizmus és a deizmus istenfelfogását!
  4. Hogyan osztja fel Wolff a filozófiát?
  5. Mi Lessing felfogása az emberi nem szellemi fejlődéséről?
  6. Hogyan írja le Rousseau az eredeti állapotot?
  7. Jellemzed a rousseau-i társadalmi a szerződést!
  8. Ismertesd a rousseau-i szabadságfölfogás néhány vonását!
  9. Hogyan írja le Rousseau a tulajdont?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -