Felvételi feladatok az előző évekből


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Rajna-menti német nagyváros. (1995)

  A. Hamburg
  B. Köln
  C. Dortmund
  D. Duisburg

 2. Ruhr-vidéki város. (1999)

  A. Mannheim
  B. Bochum
  C. Stuttgart
  D. Duisberg

 3. Vaskohászata és acélgyártása országos szinten is jelentős. (1999)

  A. IJmuiden
  B. Kassa
  C. Linz
  D. Hamburg

 4. A Rajna mellett elhelyezkedő város. (1999)

  A. Hamburg
  B. Basel
  C. Lyon
  D. Duisburg

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Az Északi-Mészkő-Alpok legnagyszerűbb lánca a Magas-Tauern. (1995)
 2. A Felső-Rajna-árok a negyedidőszaki heves kéregmozgások során zökkent a mélybe. (1995)
 3. A Mecklenburgi-tóhátság állóvizeinek medrét a jégkori gleccserek vájták ki. (1995)
 4. London lakosságszáma az utóbbi évtizedekben csökkent. (1998)
 5. A Cseh - masszívum átnyúlik Ausztria területére is. (1998)
 6. Mannheim és Ludwigshafen két ikerváros a Rajna partján, a Majna torkolatánál. (1998)
 7. A spanyolországi Asztúria és a németországi Lotharingia egyaránt hagyományos bányászatra települt Iparvidék. (1998)
 8. Belgium északi területeit a flamandok lakják. (1999)
 9. Hollandiában a belvízi hajóutak hossza megközelíti a vasutakét. (2000)
 10. A Rajna és a Majna találkozásánál épült Ludwigshafen, a BASF vegyipari monopólium székhelye. (2000)
 11. Ausztria területének közel kétharmadát erdők borítják. (2000)
 12. Stájerország nehéziparának kiemelkedő központja Linz. (2000)
 13. Ausztriát 1918-ban a Német Birodalomhoz csatolták. (2000)
 14. Az 1945. évi osztrák államszerződés mondta ki Ausztria örök semlegességét. (2000)

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Az óceáni éghajlatú Brit - szigetek folyói bővizűek, mert általában idős röghegységekben erednek. (1996)
 2. Dél-Anglia hegységeiben nincsenek működő tűzhányók, mert a Brit-szigetek az európai selfen helyezkednek el. (1996)
 3. A Skandináv-félsziget északi részének nyugati partjain negatív hőmérséklet anomália alakult ki, mert Grönland felől egész évben zord nyugati szelek fújnak. (1997)
 4. A szántóföldek aránya Finnországban nagyobb, mint Ausztriában, mert Finnországban kevesebb a magashegység. (1998)
 5. A Ruhr-vidék vaskohászata ma már csak felerészben támaszkodik a hazai vasércbányászatra, mert az ottani kohókban egyre inkább ukrán és amerikai vasércet olvasztanak. (1999)
 6. Ausztria csupán egyetlen atomerőművet működtet, mert vízierőművei csaknem teljes egészében kielégítik elektromosáram igényét. (2000)
 7. Bretagne lakói almaléből erjesztenek bort, mert a szőlő a hűvös éghajlat miatt nem érik be. (2000)
 8. Ausztria energiaellátásában egyre fontosabb szerep hárul az atomerőművekre, mert az ország vízenergia-tartalékai lassan kimerülőben vannak. (2001)


Négyféle asszociáció (1999)

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Svédország
B. Norvégia
C. Mindkettőre vonatkozik
D. Egyikre sem vonatkozik

 1. Az Északi - tenger kőolajkincsének kiaknázásában az élen jár.
 2. Északi germán nép lakja.
 3. Lakosságszáma nagyobb hazánkénál.
 4. Az Európai Unió tagja.
 5. Államformája: alkotmányos monarchia.
 6. Mindkét világháborúban semleges maradt, ezért gazdasága zavartalanul fejlődhetett.
 7. A szántóföldek aránya csekély (10% alatt).
 8. Villamosenergia-termelésének csaknem egészét vízerőművek szolgáltatják.

Hibakutatás

Keresse meg és húzza alá az alábbi szövegben előforduló hibákat! (2000)

Hollandia gyáripara csak a II. világháború óta indult fejlődésnek. Az üzemek nagyrészt külföldi nyersanyagokat dolgoznak fel, és termékeik zömét külföldön értékesítik. Emiatt az ipar a két legnagyobb kikötőváros, Rotterdam és Antwerpen környékén tömörül. A gépgyártáshoz az alapanyagokat az ijmuideni vaskombinát szolgáltatja; az 1920-as években épült gyáróriás importált vasércet és hazai kőszenet használ. A gépipar legfontosabb ágai kikötői berendezéseket (darukat, rakodógépeket, hűtőkocsikat, hajókat), valamint a vízépítési munkálatoknál és a mezőgazdaságban használatos gépeket gyártanak. A korszerű elektronika élvonalába tartozik a világ minden részén tevékenykedő Philips művek, melynek székhelye Utrechtben van. A vegyipart az 1960-as években Groningennél feltárt hatalmas kőolajmező táplálja.


Rajzos feladat

 1. Nevezze meg a térképvázlaton kisbetűkkel jelzett hegységet, medencét, folyókat és tengerszorost! (1997)
  a = ......................................................................
  b = ......................................................................
  c = ......................................................................
  d = ......................................................................
  e = ......................................................................

  Nevezze meg a számokkal jelölt nyolc település közül azt az ötöt, amelyekre az állítások vonatkoznak! Írja a szám után a település nevét, a név után a megfelelő állítás betűjelét!

  l = ......................................................................
  2= ......................................................................
  3= ......................................................................
  4= ......................................................................
  5= ......................................................................
  6= ......................................................................
  7= ......................................................................
  8= ......................................................................

  Állítások:

  A = Főváros, tengeri kikötő, sokoldalú ipari központ.
  B = Jelentős vaskohászati és vegyészeti központ, forgalmas kikötő.
  C = Főváros, igazgatási, kereskedelmi és ipari központ.
  D = Többek között borászatáról nevezetes kikötőváros.
  E = Sokoldalú iparváros, Katalónia székhelye.

 2. Nevezze meg a térképvázlaton római számokkal jelölt négy hegységet! (1998)  I. = ......................................................................
  II. = ......................................................................
  III. = ......................................................................
  IV. = ......................................................................

  Nevezze meg a kisbetűvel jelölt három folyót!

  a = ......................................................................
  b = ......................................................................
  c = ......................................................................

  Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! A hat város nevét írja a megfelelő szám után a rá vonatkozó állítás betűjelével együtt!

  1. = ......................................................................
  2. = ......................................................................
  3. = ......................................................................
  4. = ......................................................................
  5. = ......................................................................
  6. = ......................................................................

  Állítások:

  A = Textiliparából a selyemipar a leghíresebb.
  B = Híres borvidékközpontja.
  C = A legforgalmasabb francia kikötő, jelentős színesfémkohászattal.
  D = Az Európai Parlament székhelye.
  E = Forgalmas kikötőváros, vas- és acélipara, valamint kőolaj-finomítása jelentős.
  F = A francia repülőgépgyártás és rakétagyártás fellegvára.


 3. Nevezze meg a római számokkal jelölt tájakat, hegységet! (2000)  I = ......................................................................
  II = ......................................................................
  III = ......................................................................
  IV = ......................................................................

  Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt két folyót!

  a =......................................................................
  b = ......................................................................

  Nevezze meg a számokkal jelölt tíz város közül azt a hatot, amelyekre az alábbi állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, utána pedig a megfelelő állítás betűjelét!

  1 = ......................................................................
  2 = ......................................................................
  3 = ......................................................................
  4 = ......................................................................
  5 = ......................................................................
  6 = ......................................................................
  7 = ......................................................................
  8 = ......................................................................
  9 = ......................................................................
  10 = ......................................................................

  Állítások:

  A = Az osztrák jármű- és traktorgyártás fellegvára.
  B = Tirol tartomány székhelye, idegenforgalmi és ipari központ.
  C = Dunai kikötő, az oxigén-konverteres acélgyártás "szülőhelye".
  D = Ausztria 2. nagyvárosa, fafeldolgozó és gépipari központ.
  E = Főváros, kereskedelmi, kulturális, pénzügyi és ipari központ.
  F = Mura-völgyi "acélváros".

 4. Nevezze meg a római számokkal jelölt három országot! (2001)  Az országok neve után írja le fővárosuk nevét is!

  I. = fővárosa:
  II. = fővárosa:
  III = fővárosa:

  Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tengert, folyót, hegységet!

  A =......................................................................
  B =......................................................................
  C = ......................................................................

  Nevezze meg az arab számokkal jelölt tíz város közül azt a hatot, amelyekre az állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, utána pedig a megfelelő állítás betűjelét!

  1 = ......................................................................
  2 = ......................................................................
  3 = ......................................................................
  4 = ......................................................................
  5 = ......................................................................
  6 = ......................................................................
  7 = ......................................................................
  8 = ......................................................................
  9 =......................................................................
  10 = ......................................................................

  Állítások:

  A = A Philips művek székhelye.
  B = Vallónia nehézipari központja (kohászat, fegyvergyártás stb.).
  C = Európa legnagyobb forgalmú kikötője.
  D = Főváros, kétnyelvű világváros.

  E = A holland kormányzati és államigazgatási szervek székhelye.
  F = Belgium tengeri kapuja, sokoldalú ipari és szolgáltató központ.


Esszé

Németország iparának világgazdasági jelentősége, telepítő tényezői és földrajzi eloszlása (1995)

- megoldások -

- vissza -