Feladatok

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Hollandia
B. Franciaország
C. Németország
D. mindháromra vonatkozik
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Területén nem folyik keresztül a Rajna.
 2. Mezőgazdasága államilag szubvencionált.
 3. A kikötők ipara az utóbbi évtizedekben gyors fejlődésnek indult.
 4. Elektronikai ipara fejlett.
 5. Az Európai Unió tagja.
 6. Mezőgazdaságára a növénytermesztés túlsúlya jellemző.
 7. Itt van az ENSZ székháza.
 8. Idős hegységei az óidő első felében keletkeztek.
 9. Villamos energiájának több mint 70%-át atomerőművek termelik.
 10. Az EGK alapító tagja volt.


A. Németország
B. Franciaország
C. Norvégia
D. Nagy-Britannia
E. egyikre sem jellemző

 1. A világ ötödik legerősebb ipari nagyhatalma.
 2. Vízierőművek adják energiaszükségletének 99%-át.
 3. Művelhető területének csaknem fele nagybirtok.
 4. Északi területén a vízierőművek mellé alumíniumkohókat telepítettek.
 5. Közel egymillió embert foglalkoztat a textilipar.
 6. Uránérc-bányászata és atomipara Európában az első.
 7. Termésátlagai a legnagyobbak a Földön.
 8. 1973-ban csatlakozott az EU-hoz.
 9. Búzából a legtöbbet termeli Európában.
 10. Piritbányászata fellendítette a kénsavgyártást.
 11. Az egy főre jutó nyersvastermelésben világelső.
 12. Farmjainak átlagos mérte 70 ha.
 13. A szántók aránya kb. 2,5%.
 14. Az egy főre jutó alumíniumtermelésben világelső.
 15. Itt található a Föld második legnagyobb vegyipari monopóliuma.
 16. Földgáztermelése a világon a negyedik.
 17. Mezőgazdasága 10-20 hektáros parasztgazdaságokra épül.
 18. Kanada után a legnagyobb faipari exportőr.
 19. Autóiparát két nemzeti monopólium jellemzi.
 20. Vegyipara a tengervízből nyert magnézium termeléséhez igényel sok villamos energiát.
 21. A világ egyik legnagyobb agrárimportőre.


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Dél-Európa
B. Észak-Európa
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. Mezőgazdaságában a növénytermesztés dominál.
 2. Sertéstenyésztése nem jelentős.
 3. A szántók aránya kicsi.
 4. Vízenergiában gazdag.
 5. Az erdőgazdálkodás magas színvonalú.
 6. Az EU szegényebb országai itt találhatók.
 7. Idegenforgalma nagyon jelentős.
 8. Többnyire a terra rossa talaj terjedt el.
 9. Folyói nyáron kevés vizet szállítanak.
 10. Elterjedt a juh-, kecske-. szamártenyésztés.


A. Skandináv-hegység
B. Germán-alföld
C. Pireneusok
D. egyik sem

 1. A negyedidőszak képződménye.
 2. Az óidőben keletkezett.
 3. Az újidő harmadidőszakában alakult ki.
 4. Felszínét fennsíkok, kerekded hegyhátak: fjellek jellemzik.
 5. Éghajlata mediterrán.
 6. Területén hatalmas vándorkövek emlékeztetnek a jégkorra.
 7. Jelentős vasérclelőhely.
 8. Láncai között fekszik Andorra.


Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. Az Ardennek kőzeteinek kora.
  b. A Francia-középhegység kőzeteinek kora.

 2. a. A juhok száma Nagy-Britanniában.
  b. A juhok száma Hollandiában.

 3. a. Madrid földrajzi szélességének fokszáma.
  b. Milánó földrajzi szélességének fokszáma.

 4. a. Norvégia partvonalának hossza.
  b. Svédország partvonalának hossza.

 5. a. Görögország idegenforgalomból származó bevétele.
  b. Hollandia idegenforgalomból származó bevétele

 6. a. Nagy-Britannia lakossága.
  b. Franciaország lakossága.

 7. a. Berlin lakóinak száma.
  b. Bécs lakóinak száma.

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Az Északi-tenger vízgyűjtőjéhez tartozik.

  a. Duna
  b. Rajna
  c. Loire
  d. Elba

 2. Az óceáni légtömegek uralmának következménye Nagy-Britanniában.

  a. A gyakori leszálló légáramlások.
  b. A meleg tengeráramlás fölötti enyhe levegőből gyakran kiválik a köd.
  c. Az uralkodó szél keletről nyugat felé fúj.
  d. Sok és gyakori a csapadék.

 3. Jellegzetes növényzete a macchia.

  a. Dinári-hegység
  b. Alpok
  c. Appenninek
  d. Pennine-hegység

 4. A folyó a torkolatvidékén építi a tengerpartot.

  a. Pó
  b. Rajna
  c. Rhone
  d. Elba

 5. Jellegzetes szőlőtermelő táj.

  a. Mezeta
  b. a Rajna-völgye
  c. Cseh-medence
  d. Burgundia

 6. Németország szláv nemzeti kisebbsége.

  a. rétoromán
  b. porosz
  c. szász
  d. szorb

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Marseille-ből terebélyes csővezetékrendszer indul ki, amelynek leágazásai vannak a Rajna-vidék, sőt Svájc felé is.
 2. A déli országrészen alakultak ki Párizs jövendő vetélytársai.
 3. A lotharingiai minette kiaknázása mostanra lehanyatlott.
 4. Az EU Központi Bankja és Parlamentje a kétnyelvű Strasbourgban székel.
 5. Franciaország nincs a világ első 10 bauxittermelője között, viszont cukorrépa-termelése világelső.
 6. A spanyol ércbányászat a Mezeta északi peremhegységeiben, a Sierra Morena-ban összpontosul.
 7. A görög Thesszália-alföldjén rizs, gyapot és árpa is terem.
 8. Spanyolország a világ legnagyobb parafatermelője, ezt az őshonos parafa kérgéből nyerik.
 9. A bor-, szőlő- és narancstermelésben Spanyolország jelenleg a harmadik helyen áll a világon.
 10. Dánia és Norvégia halzsákmánya Izlandét is felülmúlja.
 11. A svédországi fenyvesek kiválóan alkalmasak gyufa- és bútorgyártásra.
 12. A svéd vasérc Németországba, Belgiumba és Nagy-Britanniába jut, vissza a hajók kokszolható feketekőszenet hoznak.
 13. Cottbus, Lipcse és Köln kiemelkedő barnakőszén bányászati központok.
 14. Cardiff és Swanzea kiemelkedő kohászati és kőolajfinomító városok a brit Corwall-félszigeten.
 15. Vorarlberg évszázadok óta az osztrák idegenforgalom legfontosabb körzete.
 16. Szardíniát idős röghegységek alkotják.
 17. A szárdok, friulik és rétorománok Olaszország kisebbségei.
 18. A szorbok francia kisebbség, számuk kb. 100 ezer fő.
 19. A holland vegyipar fontos exportcikke a gyógyszer.
 20. A Harz előterében bányászott ásványkincsekre települtek Halle vegyi üzemei.
 21. Dánia fémfeldolgozó ipara termelési értékével megelőzte az élelmiszeripart.
 22. Finnországban a finn mellett a svéd is hivatalos államnyelv.


Rajzos feladatok

1. Egyeztesse az alábbi állításokat a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel!

 1. Pennine
 2. Birmingham
 3. Északi-tenger
 4. Liverpool
 5. Glasgow
 6. Európa egyik legjelentősebb kőolaj- és földgázlelőhelye.
 7. Skócia kikötővárosa.
 8. Kohászatát a közeli vasérc- és kőszénlelőhelyek alapozták meg.
 9. Kohászata az importált vasércre települt.
 10. Anglia textilipari export-import kikötője.
 11. A feketekőszén lelőhelye.
 12. Az egykori "Fekete-vidék" központja.

2. Egyeztesse az alábbi állításokat a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel!

 1. Hága
 2. Antwerpen
 3. Rotterdam
 4. Brüsszel
 5. Liege
 6. Az EU székhelye.
 7. A világ legnagyobb forgalmú kikötője.
 8. Királyi székhely.
 9. Elektrotechnika, elektronika kiemelkedő központja.
 10. Kohászati központ.

Párosítás

Párosítsa össze a városokat az állításokkal! (Nem minden állításhoz tartozik város!)

 1. Duisburg
 2. Liverpool
 3. Schwechat
 4. Aberdeen
 5. Bochum
 6. Chemnitz
 7. Coventry
 8. Sheffield
 9. Dordrecht
 10. Linz
 11. Lódz
 12. Wilhelmshafen
 13. Toulouse
 14. Drezda
 15. Oostende
 16. Gällivare
 17. Almadén
 18. Aachen
 19. Steyr
 20. Grenoble

 

 1. textilipar, textilipari gépgyártás
 2. oxigénkonverteres acélgyártás fejlesztése
 3. vasércbánya
 4. jármű- és traktorgyártó központ
 5. finommechanika, elektronika, szász királyi város
 6. hadiipar
 7. a világ legnagyobb folyami kikötője
 8. barnakőszénbányászat
 9. iparának alapja a len, a kender és az importált gyapot
 10. kőolajfinomítás
 11. kaolinbányászat
 12. higanybányászat
 13. az alpi idegenforgalom fő elosztója
 14. kősó-, kálisóbányászat
 15. az ország kőolajbányászatának irányítása
 16. vegyipari központ
 17. légi- és közúti járműgyártás
 18. gyarmati áruk legfőbb kikötője
 19. nemesacélfajták, hengerelt áruk gyártása
 20. előkikötő
 21. tengeri üdülő
 22. . "acélváros", különleges ötvözetek, szerszámgépek

- megoldások -

- vissza -