Az elmúlt évek felvételi feladataiból

Egyszerű választás

 1. Az alább felsorolt vegyületek vizes oldata közül melyik adja az ezüsttükör-próbát? (1989. évi feladat)

  A) fenil-D-glükozid
  B) nátrium-acetát
  C) szacharóz
  D) nátrium-formiát
  E) egyik sem

 2. A D-fruktóz… (1990. évi feladat)

  A) a cellobióz felépítésében vesz részt.
  B) fontos származékaiban hattagú gyűrűs alakja fordul elő.
  C) egy ketohexóz.
  D) a pentózok közé tartozik.
  E) hétköznapi neve szőlőcukor.

 3. Melyik állítás nem igaz a szőlőcukorra? (1991. évi feladat)

  A) Glikozidos hidroxilcsoportot tartalmaz.
  B) Vizes oldatának ezüsttükör-próbája pozitív.
  C) Ketohexóz.
  D) Gyűrűs formájában 5 kiralitáscentrum van.
  E) Aldohexóz.

 4. Melyik az a csoport, amelyben csak monoszacharidok találhatók? (1992. évi feladat)

  A) fruktóz, glükóz, maltóz
  B) ribóz, fruktóz, glükóz
  C) cellobióz, ribóz, répacukor
  D) szőlőcukor, gyümölcscukor, keményítő
  E) nincs olyan csoport
  Relációanalízis

 5. A répacukor nem redukáló tulajdonságú, mert diszacharid. (1989. évi feladat)

 6. Az alfa- és a béta-glükóz geometriai izomerek, mert a nyílt láncú D-glükóz vizes oldatban alfa- és béta-D-glükózzá alakul. (1989. évi feladat)

 7. A D-glükóz hattagú gyűrűt alkot, mert molekulájában hat szénatom van. (1994. évi feladat)

Számítás

Határozza meg, hogy hány gramm glükóz nyerhető 90g tiszta cellulóz savas hidrolízisével! A hidrolizátum érfogata 926cm3. Az alábbi reakcióegyenlet alapján hány gramm réz(I)-oxidot választ ki (az ún. Fehling reagensből) a kapott oldat 5cm3-e? Miből épül fel a cellulóz?

Q-CHO + 2Cu2+ + 4OH- ® Q-COOH + Cu2O + 2H2O

Táblázatos feladatok

1989. évi feladat

glükóz fruktóz ribóz
Melyik csoportba tartozik a fejlécbe megadott három vegyület a szénhidrátokon belül?  
Ezen belül melyik típusba tartozik?      
Összegképletük?      
A gyűrűs forma gyűrűtagszáma?      
Hányadik szénatomhoz kapcsolódik a glikozidos OH-csoport?      
Hányadik szénatomhoz kapcsolódik a –CH2OH csoport?      

1991. évi feladat

glicerinaldehid 1,3-dihidroxi-aceton
Összegképletük?    
Konstitúciós képletük?    
Tartalmaz-e királis szénatomot? (sorszáma is!)    
Hány primer –OH-csoportot tartalmaz?    
Hány szekunder –OH-csoportot tartalmaz?    
Milyen a vízoldhatósága?    
Képez-e foszforsavval észtert?    
Milyen vegyülettípus képviselője?    

- megoldások -

- vissza -