Kant 1.

A tiszta ész kritikája

Feladatok

  1. Miben áll a "kopernikuszi fordulat" Kantnál?
  2. Mi a különbség a transzcendens és a transzcendentális között?
  3. Melyek az analitikus és melyek a szintetikus ítéletek?
  4. Hogyan magyarázza Kant, hogy a lélek egyszerre szabad, illetve kauzálisan meghatározott?
  5. Hogyan rendszerezi a kategóriákat Kant?
  6. Mi a transzcendentális dedukció?
  7. Miben áll az appercepció eredendő, szintetikus egységének alaptétele?
  8. Sorold fel a tiszta ész antinómiáinak tételeit! (Elég mindegyik párból csak az első.)
  9. Mely istenérveket nevez meg Kant, melyekkel a tiszta értelem szemszögéből lehetetlen érvelni?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -