Felvételi feladatok az előző évekből


Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A vízerőművek szerepe Albánia villamosáram - termelésében.

  b) A hőerőművek szerepe Albánia villamosáram-termelésében (1996)

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Törökország egyetlen igazi világvárosa Isztambul, a Dardanellákon átívelő hídjával két kontinens között teremt kapcsolatot. (1999)


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Lengyelország a 18. század végétől több mint száz éven át nem volt független állam, mert területét Oroszország, Szászország és Ausztria felosztották egymás között. (2000)


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Az ország nem tagja az Európai Uniónak? (2001)

  a. Svájc
  b. Ausztria
  c. Norvégia
  d. Írország

 2. Az ország területének több mint a felét erdőségek borítják. (2001)

  a. Japán
  b. Norvégia
  c. Finnország
  d. Svájc


- megoldások -

- vissza -