Elmúlt 10 év felvételi feladataiból

Bölcsész

Tesztfeladatok

 1. Mely területről kiindulva valósult meg az olasz és német egység?

  olasz:

  német:

 2. Melyik állam tulajdonában voltak az alábbi területek a megjelölt időpontokban?

  Lombardia 1815
  Besszarábia 1878
  Hostein 1867
  Bosznia-Hercegovina 1879

 3. Egészítse ki a táblázatot!

  Földrajzi név
  Évszám Esemény
  Mukden
     
  Borogyino
     
  Gotha
     
  Szevasztopol
     
  Villafranca    


 4. Az alábbi kérdések az USA történelmére vonatkoznak.

  a. Mikor vették fel Kansast az Egyesült Államokba?

  b. Mikor hirdették ki a rabszolgaság eltörlését?

  c. Mikor volt a spanyol-amerikai háború?

  d. Melyik elnök hirdette meg az "Amerika az amerikaiaké" elvet?

  e. Mely két párt versengése határozza meg az amerikai politikai életet?

Esszékérdések

 1. Mutassa be az egységes Németország kialakulásának folyamatát!
 2. Jellemezze Oroszországot a napóleoni háborúktól a Krími-háborúig terjedő időszakban!

 

Jogász

Tesztfeladatok

 1. Milyen esemény kapcsolódik az alábbi évszámokhoz?

  1848. márc. 13.

Esszékérdések

 1. A német egység megteremtése a 19. sz-ban
 2. Polgárháború az Egyesült Államokban

 

Gazdasági

Tesztfeladatok

 1. Romanov-ház

  a. Mettől uralkodtak Oroszországban?

  b. Ki uralkodott Oroszországban, amikor Mária Terézia kiadta oktatásügyi rendeletét?

  c. Ki uralkodott Oroszországban, amikor megjelent Széchenyi Hitel című munkája?

  d. Ki uralkodott Oroszországban, amikor Bach miniszterelnököt felmentették?

  e. Ki volt az uralkodóház utolsó tagja?

 2. a. Mikor szűnt meg a Német-római császárság?

  b. Ki volt az utolsó német-római császár?

  c. Mikor vette föl az Ausztria örökös császára címet?

  d. Mikor született az első osztrák köztársaság?

  e. Mikor vonult be a német katonaság Ausztriába és csatolták Ausztriát Németországhoz?

  f. Ki volt az utolsó osztrák császár?

 3. Krími háború

  a. Mikor állt be a hadiállapot Oroszország és Törökország között?

  b. Melyik felet támogatta Franciaország és Anglia?

  c. Mikor foglalták el a szövetségesek Szevasztopolt?

  d. Hol, mikor írták alá a békét?

  e. Mikor lépett be a Szárd-Piemonti Királyság a háborúba?

  f. Ki volt az ország királya?

  g. Ki volt a miniszterelnöke?

 4. Töltse ki a táblázatot!

  Év
  Hónap Ki vesztette el trónját Franciaországban?
  1792
     
  1830
     
  1848
     
  1870    

Esszékérdések

 1. Gyarmatosítók és gyarmatosítók elleni küzdelem a 19. sz-ban
 2. Ismertesse az USA történelmét a függetlenségi háború kezdetétől a polgárháború befejezéséig!

- megoldások -

- vissza -