Feladatok

 1. Melyik háborúról készült a karikatúra? Jellemezze a háborús felek hadmozdulatait, taktikáját, a háború kimenetelét! 2. Milyen szerepet játszottak az alábbi személyek a német egység megteremtésében?

  Bismarck

  I. Vilmos

  Moltke

  Ferenc József

 3. A következő évszámok az olasz egység megteremtéséhez kapcsolódnak, írja az évszámok mellé az eseményeket!

  1855

  1859

  1860

  1861

  1862

  1866

  1870

 4. A karikatúra alapján jellemezd III. Napóleon külpolitikáját!

  3. Napóleon

 5. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?

  Risorgimento

  Reichstag

  zemsztvo

  orleanisták

Esszékérdések

 1. Miért buktak el Európa 1848-as forradalmi mozgalmai?
 2. Ismertesse az amerikai polgárháború menetét!

- megoldások -

- vissza -