Kant 2.

Feladatok

  1. Mi a különbség a maximák és a(z erkölcsi) törvények között?
  2. Hogyan formulázza meg Kant a kategorikus imperatívuszt?
  3. Miért van szükség a lélek halhatatlanságának posztulálására A gyakorlati ész kritikájában?
  4. Milyen istenbizonyítékot vezet elő Kant A gyakorlati ész kritikájában?
  5. Mit foglal magában a társiatlan társiasság kifejezés?
  6. Hogyan határozza meg Kant a szép fogalmát? (Két definíció!)
  7. Miben különbözik a fenséges a széptől?
  8. Ismertesd a "láthatatlan egyház" fogalmát!
  9. Honnan ered a rossz Kant szerint?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -