Feladatok

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Bajkál-tó medencéjét jégkorszaki morénák sáncolták el. (1997)
 2. A Skandináv-hegység és az Urál ugyanannak a hegységrendszernek a maradványai. (1997)
 3. A volt Szovjetunió tizenöt tagköztársasága alkotja a Független Államok Közösségét. (1998)


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Télen is jégmentes kikötő. (2000)

  A. Lulea
  B. Murmanszk
  C. Vlagyivosztok
  D. Rotterdam

 2. A Volga mellett fekvő város. (2000)

  A. Szamara
  B. Harkov
  C. Nyizsnyij Novgorod
  D. Csernobil

 3. A FÁK (Független Államok Közössége) tagja. (2001)

  A. Fehéroroszország
  B. Lettország
  C. Kazahsztán
  D. Észtország

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A Szovjetunió hatalmas összegeket fordított a hadiiparra, mert ez volt gazdaságának egyetlen valóban korszerű ágazata. (2000)

 2. A Központi Iparvidék Oroszország legsokoldalúbb és legjelentősebb gazdasági körzete, mert területén bányásszák a legtöbb feketekőszenet és vasércet. (2000)

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Oroszország területe. (2000)
  b) Európa területe.

- megoldások -

- vissza -