Feladatok

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Cseljabinszk
B. Magnyitogorszk
C. Krasznojarszk
D. Szentpétervár
E. Uszty-Ilimszk

 1. Repülőgépgyártása jelentős.
 2. A bányászati berendezések gyártása kiemelkedő.
 3. Az Angara mellé épült vízerőműve jelentős szerepet játszik Oroszország energiatermelésében.
 4. Vaskohászata a közelben bányászott vasércre települt.
 5. Mozdony- és vagongyárán kívül a Jenyiszejre épült vízerőműve jelentős.

A. Togliatti
B. Kurszk
C. Orenburg
D. Bratszk
E. Szamara

 1. Autógyártása a szakképzett munkaerőre épül.
 2. Földgázbányászata jelentős.
 3. Fa-, papír- és cellulózgyártása kiemelkedő.
 4. Magnetit-lelőhelyeiről ismert település.
 5. A közlekedési eszközök gyártása jelentős.

A. Tundra
B. Tajga
C. Vegyes és lombos erdők
D. Sztyep
E. Szubtrópusi vidékek

 1. Mezőgazdaságában a prémes állatok tenyésztése és a fakitermelés jelentős.
 2. Az itt termesztett teából exportra is jut.
 3. A legfontosabb mezőgazdasági terület.
 4. A szarvasmarha-tenyésztésen kívül burgonya-, rozs- és len-termesztéssel foglalkoznak ezen a területen.
 5. Az itt élő népek fő tevékenysége a rénszarvastenyésztés.

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A feketekőszén termelése a FÁK országaiban.
  b) A barnakőszén termelése a FÁK országaiban.

 2. a) A Duna hosszúsága.
  b) A Volga hosszúsága.

 3. a) Japán hajógyártása.
  b) A FÁK hajógyártása.

 4. a) A Felső-tó vízmélysége.
  b) A Bajkál-tó vízmélysége.

 5. a) Türkmenisztán területe.
  b) Üzbegisztán területe.

 6. a) Az oroszok aránya Litvániában.
  b) Az oroszok aránya Lettországban.

 7. a) A Kuznyecki-medence szénkészlete.
  b) A Donyec-medence szénkészlete.

 8. a) A vízerőművek száma a Volgán.
  b) A vízerőművek száma az Angarán.

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A Központi Iparvidék Oroszország legsokoldalúbb és legjelentősebb ipari körzete, mert itt találhatók a legnagyobb feketeszén- és kőolajlelőhelyek.

 2. A Szovjetunió külkereskedelmi forgalma nagyságához és gazdagságához képest szerény, mert gazdag természeti erőforrásai és hatalmas belső piaca miatt kevéssé van ráutalva a nemzetközi munkamegosztásra.

 3. Vlagyivosztok kikötője a téli hónapokban nem fagy be, mert az Oja-shio-áramlás halad el a közelében.

 4. Az uráli iharvidék kohászatának és nehéziparának megalapozója a helyi feketekőszén, mert az Urál gazdag formakincsű lánchegysége hatalmas kőszénvagyont rejt magában.

 5. A Donyec-medence Ukrajna legjelentősebb nehézipari körzete, mert az itt bányászott vasérc és a közeli Krivoj Rog feketeszene kedvező feltételeket teremt a vaskohászathoz.

Párosítás

 1. Párosítsa össze a számokkal jelölt városokat a betűkkel jelzett folyókkal!

  29. Orenburg
  30.Arhangelszk
  31. Kijev
  32. Uszty-Ilimszk
  33. Abakán
  34. Volgodonszk
  35. Szentpétervár
  36. Habarovszk
  37. Szamara
  38. Harkov

  A. Jenyiszej
  B. Néva
  C. Amúr
  D. Volga
  E. Donyec
  F. Don
  G. Dnyeper
  H. Dvina
  I. Angara
  J. Urál

 2. Párosítsa össze a számokkal jelölt városokat a betűkkel jelzett iparágakkal!

  39. Jaroszlavl
  40. Krivoj Rog
  41. Harkov
  42. Volgográd
  43. Nyizsnyij Novgorod
  44. Volgodonszk
  45. Jekatyerinburg
  46. Omszk
  47. Bratszk
  48. Szentpétervár

  A. alumíniumipar
  B. atomerőművi berendezések
  C. elektrotechnika
  D. fafeldolgozás
  E. fegyvergyártás
  F. gépgyártás
  G. petrolkémia
  H. rakéta- és repülőgépgyártás
  I. textilipar
  J. vaskohászat

Rajzos feladatok
 1. A számokkal jelzett városok nevét írja a térkép mellett a megfelelő szám után! Az ábécé nagybetűivel jelölt körzetek milyen várossal, bánya- vagy iparvidékkel azonosíthatók? Írja nevüket a térkép mellett a megfelelő nagybetű után!

  1. ............................................................
  2. ............................................................
  3. ............................................................
  4. ............................................................
  5. ............................................................
  6. ............................................................
  7. ............................................................
  8. ............................................................
  9. ............................................................
  10. ............................................................
  11.............................................................
  12. ............................................................
  13. ............................................................

  A. ............................................................
  B. ............................................................
  C. ............................................................
  D. ............................................................
  E. ............................................................
  F. ............................................................
  G. ............................................................
 2. A FÁK melyik két nagytájának részletét jelzik a térképvázlaton a római számok?

  I. ............................................................

  II. ............................................................

  Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt két folyót!

  a ............................................................
  b ............................................................

  Írja az alábbi ipari központok neve elé a térképvázlaton jelzett számukat!

  ….. Magnyitogorszk
  ….. Jekatyerinburg
  ….. Orenburg
  ….. Szaratov
  ….. Asztrahán
  ….. Togliatti
  ….. Tyumeny
  ….. Nyizsnyij Novgorod
  ….. Volgográd
  ….. Szamara
  ….. Cseljabinszk

  Az alábbi állítások betűjelét írja azoknak az ipari központoknak a neve után, amelyekre vonatkoznak!

  A = A "Szövetség" földgázvezeték kiinduló telepe.
  B = Nyugat - Szibéria szénhidrogén-termelésének központja.
  C = Alumíniumkohászata az olcsó vízenergiára települt.

  Honnan kapja az uráli iparvidék kohászata a kokszolható feketeszenet?

  D ............................................................

  E ............................................................

  Mit állítanak elő Volgodonszkban?

  F ............................................................

- megoldások -

- vissza -