Felvételi feladatok

1995

III. Relációanalízis

  1. Kényszerű munkanélküliség és változatlan nominálbérek mellett az infláció a munkanélküliség csökkenését váltja ki, mert a reálbérek csökkenése növeli a munkakeresletet.

V. Számítási feladatok

  1. Egy makrogazdaság összefüggéseit leegyszerűsítve tükröző modell néhány adata ismert számunkra. Tudjuk, hogy Y1 = 900 jövedelem esetén a megtakarítás S1 = 80, Y2 = 1200 jövedelem esetén pedig S2 = 140. Ismeretes továbbá, hogy a fogyasztási függvény lineáris és a beruházás állandó: I = 100.

    a/ Írja fel a fogyasztási és a megtakarítási függvény képletét!
    b/ Mekkora jövedelem esetén nincs megtakarítás?
    c/ Mekkora az egyensúlyi jövedelem?
    d/ Mennyit fogyasztanak egyensúlyi jövedelem esetén?
    e/ Mennyivel volna nagyobb az egyensúlyi jövedelem, ha a beruházás I =100 helyett I' =200 lenne?
    f/ Ábrázolja a fogyasztási függvényt és az árupiaci összkeresleti függvényeket I =100, ill. I' =200 mellett! Az ábra segítségével határozza meg az egyensúlyi jövedelemszinteket!

4+1+2+1+2+3=13 pont

1996

III) Relációanalízis

  1. A reálbérek csökkenése csökkenti a munkakeresletet, mert az alacsonyabb reálbér kevesebb embert ösztönöz arra, hogy munkát keressen, mint a magasabb reálbér.

1997

VIII. RELÁCIÓANALÍZIS

  1. Egyensúlyi reálbérnél magasabb reálbér-színvonal esetén a nominális béremelés növeli a foglalkoztatottságot, mert a reálbér növekedése a munkakínálat növekedését idézi elő.

1998

VI. TESZTFELADATOK

  1. Ha egy gazdaságban rögzített nominálbérek mellett munkapiaci egyensúly áll fenn, akkor

    a. az árszínvonal növekedése növeli az összkínálatot.
    b. bármilyen árszínvonal-változás csökkenti az összkínálatot.
    c. az árszínvonal csökkenése növeli az összkínálatot.
    d. semmilyen árszínvonal-változás sem változtatja meg az összkínálatot.

VII. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK INDOKLÁSSAL!

  1. Ha egy országban a munkakínálat a külföldi munkaerő bevándorlásának hatására növekszik, akkor a potenciális kibocsátás is növekszik.

IX. SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK

  1. Egy három szereplős zárt gazdaságban az autonóm fogyasztás Co=1000, a fogyasztási határhajlandóság c=0,9. A beruházások nagysága I = 7000. Az állami vásárlások nagysága G=8100. Az állam a háztartásoktól T=5000 adót szed be és Tr = 1000 nagyságú transzfert fizet ki számukra. Egyéb állami jövedelemtranzakció nem történik (4+6+3=13 pont).

    A fentieken kívül ismert a gazdaság termelési függvénye: Y=(K*L)1/2;

    a gazdaság tőkeállománya: Ko = 40 000 egység;
    a munkakínálat állandó Ls = 422 500 egység;

    a munkakeresleti függvény: LD=10000/(w/P)2.

    a. Mekkora az egyensúlyi jövedelem a keresleti oldal összefüggései alapján?
    b. Mekkora a foglalkoztatottság és a reálbér?
    c. Mekkora a potenciális kibocsátás?

1999

VII. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK, INDOKLÁSSAL

  1. A munkapiaci egyensúly állapotából kiindulva rögzített nominálbérek esetén az árszínvonal növekedése a foglalkoztatás és az összkínálat csökkenését eredményezi.

2000

VI. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK, INDOKLÁSSAL:

  1. Ha egy országban változatlan tőkeállomány és technikai színvonal mellett a munkakereslet kisebb a munkakínálatnál és a nominálbérek növekedési üteme meghaladja az árszínvonal növekedési rátáját, akkor ott az egyensúlyi jövedelem csökken.

2001

IV. TESZTFELADATOK:

  1. Ha egy gazdaságban a szakszervezetek tevékenységükkel elérték azt, hogy a pénzbérek megemelkedtek, miközben a magánszféra reálfogyasztása is nőtt, akkor ezek hatására a kényszerű munkanélküliség

    a) biztosan nőni fog.
    b) biztosan csökkeni fog.
    c) megszűnik.
    d) nőhet és csökkenhet is.

V. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK, INDOKLÁSSAL:

  1. Potenciális kibocsátási szint mellett létezhet önkéntes munkanélküliség.

VI. SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK

  1. Egy háromszereplős makroökonómiai modellben ismertek az alábbi adatok és összefüggések:

A gazdaságban P=1 árszínvonalon áru- és pénzpiaci egyensúly alakult ki, továbbá a költségvetés is egyensúlyba került.

(A) Mekkora a jövedelem, a kamatláb, a beruházás, az állami transzferkifizetés és a fogyasztás jelenleg?
(B) Számítsa ki és adja meg a gazdaság összkeresleti függvényét [YD(P)]!

  1. Egy kétszereplős nemzetgazdaság viszonyait leképező modellben ismertek a következők:

Jelenleg P=1 árszínvonal mellett a gazdaság áru-, pénz- és munkapiacán egyaránt egyensúly van.

(A) Határozza meg a nominálbér jelenlegi szintjét és a potenciális jövedelem nagyságát!

(B) Számítsa ki és írja fel az YS(P) összkínálati függvényt!

- megoldások -

- vissza -