Fichte és Schelling

Feladatok

  1. Miért elégtelen a dogmatizmus elgondolása Fichte szemében?
  2. Mit jelent Fichténél a tételezés?
  3. Hogyan vezeti le Fichte az énből a tárgyi világot?
  4. Milyen viszonyt állít föl Fichte elméleti és gyakorlati filozófia között?
  5. Hogyan érvel Schelling a természet alapját alkotó szellem mellett?
  6. Hogyan jellemzi Schelling az intellektuális szemléletet?
  7. Ismertesd a schellingi azonosságfilozófiát!
  8. Milyen kapcsolat van Schellingnél filozófia és költészet között?
  9. Mi a schellingi pozitív filozófia?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -