Felvételi feladatok az előző évekből


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Az Appalache északi része a Variszkuszi-hegységrendszerhez tartozik. (1995)

 2. A fagy időnként nagy károkat tesz a nedves szubtrópusi éghajlatú Florida gyümölcsültetvényeiben. (1999)

 3. Az USA területe majdnem akkora, mint egész Európáé, Földünk népességéből pedig kb. 10 %-kal részesedik. (2000)

 4. A bevándorlás Európából a mai USA területére a 17. században kezdődött, de csúcspontját a 19-20. század fordulóján érte el. (2000)

 5. A 19. század elején az USA már az első helyet foglalta el a világ ipari termelésében. (2000)

 6. Az USA a Föld legnagyobb hajóépítője és személyautó-gyártója. (2000)

 7. Az USA-ban a személyszállítás zöme repülőgépen vagy gépkocsin bonyolódik le, a vasút csak a távolsági teherfuvarozásban őrizte meg vezető szerepét. (2000)


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Az Amerikai Egyesült Államok rakéta- és repülőgép - gyártásának, illetve atomiparának legjelentősebb telephelyeit a Déli gazdasági körzetben találjuk, mert ez a terület az elmúlt évtizedekben látványos gazdasági fejlődésen ment keresztül. (1999)

 2. Az amerikai monopóliumok számos autógyárat létesítettek Nyugat-Európa fejlett országaiban, mert az USA-ban nincs elegendő szakképzett munkaerő a termelés bővítéséhez. (2000)

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A szélességi kör számértéke (fokban) a jégtakaró déli határán a legnagyobb eljegesedés idején Észak-Amerikában.
  b) A szélességi kör számértéke (fokban) a jégtakaró déli határán a legnagyobb eljegesedés idején Európában. (1997)

 2. a) Az Európai Unió részesedése a nemzetközi kereskedelemből.
  b) Az USA részesedése a nemzetkőzi kereskedelemből. (1998)

 3. a) Az ősmasszívumok aránya Észak - Amerika összterületén belül.
  b) Az ősmasszívumok aránya Ausztrália összterületén belül. (1999)

Rajzos feladatok

 1. (1995)
  Nevezze meg a számmal jelölt

  országot!

  1 = ................................................

  félszigetet!

  2 = ................................................

  két folyót!

  3 = ................................................

  4 = ................................................

  négy, fejlett iparral rendelkező kikötővárost!

  5 = ................................................

  6 = ................................................

  7 = ................................................

  8 = ................................................

  hegységet, és írja a hegység neve után a megfelelő hegységrendszer nevét is!

  9 = ................................................

- megoldások -

- vissza -