Feladatok


Mennyiségi összehasonlítás

A = a nagyobb, mint b
B = b nagyobb, mint a
C = a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Németország barnaszén-bányászata.
  b) Az USA barnaszén-bányászata.

 2. a) Kanada búzatermelése.
  b) Az USA búzatermelése.

 3. a) Az USA kőolajtermelése.
  b) Oroszország kőolajtermelése.

 4. a) Az USA földgáztermelése.
  b) Oroszország földgáztermelése.

Relációanalízis

A = igaz, igaz, van összefüggés
B = igaz, igaz, nincs összefüggés
C = igaz, hamis
D = hamis, igaz
E = hamis, hamis

 1. A NAFTA azért is előnyös az USA számára, mert Kanadából sok érchez, Mexikóból pedig főképp kőolajhoz jut.

 2. A szervetlen vegyipar az USA déli körzetében ugrásszerű fejlődésen ment át, mert a texasi kősó és kén és a louisianai foszfát elegendő nyersanyagot biztosít számára.

 3. Az USA-ban a II. világháborút követően a gazdag és jó minőségű érckészlet feltárásával a vaskohászat súlypontja áthelyeződött, mert a Szent Lőrinc viziút 1959-ben nyílt csak meg.

 4. Az alumíniumkohászat Kanadában egyedül az energiabőségnek köszönhető, mert a világ legnagyobb alumíniumkohói importált bauxitot és ausztrál timföldet kénytelenek feldolgozni.

 5. Az USA a világ első kőolajtermelő országa, mert itt vannak a legnagyobb kőolajkészletek.

 6. Kalifornia déli részén sok zöldséget és gyümölcsöt termelnek, mert olcsó a munkaerő.

 7. Az USA energiagazdálkodása a feketeszénre épül, mert kiváló minőségű feketekőszenet bányásznak.

 8. Az amerikai társadalmat a népek olvasztótégelyének nevezik, mert a különféle nemzetiségű bevándorlók eleinte külön-külön városnegyedekbe tömörültek, majd később beolvadtak a társadalomba.

 9. Az USA a XIX. század végére a világ vezető gazdasági hatalmává vált, mert gazdasági fejlődése igen gyors volt.

 10. Az Egyesült Államok mezőgazdaságának termelékenysége magas fokú, mert széles körű a gépesítés és gazdaságosabb növény és állatfajtákat fejlesztettek ki.

 11. Az amerikai mezőgazdaság övezetes elrendeződésű, mert a szakosodás következtében a természeti viszonyokhoz és a piachoz igazodott.

 12. Az amerikai mezőgazdaságnak egyre kisebb a szerepe az ország életében, mert mind a GDP előállításában, mind a munkaerő foglalkoztatásában 2 %-kal részesedik.

 13. A tejgazdálkodás az USA legsűrűbben lakott északi, északkeleti részén jellemző, mert ott kedvezőek az éghajlati adottságok.

 14. Az USA energiagazdasága a szénhidrogénekre épül, mert a világ legnagyobb kőolaj- és földgáztermelője.

 15. Az óriás amerikai monopóliumok a világ számos részén érdekelt multinacionális társaságokká fejlődtek, mert leányvállalataik az egész világot behálózzák.

 16. Az Egyesült Államokat a világ egyik legurbanizáltabb országának nevezik, mert magas színvonalú a városi életmód és nagy a városi lakosok aránya.

 17. Az USA legidősebb része az óidőben keletkezett Kanadai-ősmasszívum, mert a Kanadai-pajzs az óidőben ütközött a Balti-pajzzsal, aminek következtében kialakult a Kaledóniai-hegységrendszer.

 18. Az USA kőolajat főként Mexikóból és Venezuelából importál, mert a Közel-Keleten működő amerikai olajtársaságok főleg Európában és Japánban értékesítik termékeiket.

 19. Az Amerikai Egyesült Államok rakéta-és repülőgépgyártásának, de atomiparának is legjelentősebb telephelyeit a Déli gazdasági körzetben találjuk, mert ez a terület az elmúlt évtizedekben látványos gazdasági fejlődésen ment keresztül.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Franciaország
B. Amerikai Egyesült Államok
C. Nagy-Britannia
D. Mindháromra vonatkozik
E. Egyikre sem vonatkozik

 1. Jellegzetes mezőgazdasági üzemformája a farm.
 2. Az ipari termelés és a szolgáltatások vezető szerepet játszanak a nemzeti jövedelem termelésében.
 3. A XVI.-XVII. században a világtenger ura volt.
 4. Államformája alkotmányos monarchia.
 5. Tagja az ENSZ-nek.
 6. A világ egyik legnagyobb bortermelője.
 7. Uránérc-bányászata Európában az első helyen áll.
 8. Fővárosa a pénzvilág egyik irányító központja.
 9. A rizstermelésben világelső.
 10. A világon kitermelt ásványi nyersanyagok és energiahordozók 25-30 %-át fogyasztja el.
 11. Az EU legnagyobb élelmiszer-exportőre.
 12. Fejlett gépjárműipara van.
 13. A világgazdaság vezető hatalma.
 14. A szója- és kukoricatermelése világviszonylatban is kiemelkedő.
 15. Fontos ipari központja Lyon.
 16. A zöldmező-gazdálkodás jellegzetes országa.
 17. Fontos ipari központja Coventry.
 18. Nem a főváros a legnépesebb települése.
 19. Bauxitbányászata jelentős.
 20. A mezőgazdaság a lakosság 20 %-át foglalkoztatja.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. New York a Hudson-folyó kikötésre kiválóan alkalmas torkolatánál az ország egyik legnagyobb kikötője.
 2. New York az USA legjelentősebb nehézipari centruma.
 3. New York az észak-atlanti megalopolisz (mamutváros) egyik végpontja.
 4. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének székhelye is a városban van.
 5. Az USA fővárosaként országos közigazgatási funkciókat is betölt.

Táblázat

Egészítse ki a Kanadára és az USA-ra vonatkozó táblázat hiányzó információit!

földrajzi hely város gazdasági tevékenység
Ohio-folyó ………………… kohászati központ
…………………….-tó ………………… nehézipari központ Akrontól északra
Michigan-tó ………………… gabonakiviteli kikötő, mezőgazdasági gépgyártás
Mississippi-folyó ………………… timföldgyár, alumíniumkohó
…….……………..-folyó ………………… ikerváros, élelmiszeripari központ
Columbia-folyó ………………… acél- és alumíniumkohászati központ
……………………….-tó ………………… autógyártási központ
………………..hegycsúcs (6194 m) ………………… az USA legkisebb népsűrűségű államának fővárosa
………………….-sziget ………………… légi- és flottatámaszpont
…………………..-folyó ………………… a francia-kanadaiak tartományi székhelye
………….szövetségi állam Vancouver …………és…….….folytatott kereskedelem központja
Felső-tó ………………… kanadai átrakó kikötő, cellulóz- és papírgyártás
Huron-tótól északra ………………… nikkelbányászati és vaskohászati központ


Ábrafelismerés

 1. Nevezze meg Észak-Amerika nagybetűkkel jelzett nagytájait, majd írja le melyik földtörténeti korban keletkeztek!  A:
  B:
  C:
  D:


 2. Nevezze meg az USA nagybetűkkel jelölt mezőgazdasági övezeteit, illetve írja le az egyes övezetek legfontosabb terményeit!  A:
  B:
  C:
  D:
  E:
  F:

 3. Nevezze meg az USA számokkal jelölt ipari körzeteit, majd jellemezze őket egy-két szóval!  1:
  2:
  3:
  4:
  5:

 4. Nevezze meg az Egyesült Államok nagybetűkkel jelölt városait és számokkal jelzett folyóit, tavait!  A:
  B:
  C:
  D:
  E:
  F:
  G:
  H:
  I:
  J:
  K:
  L:

  1:
  2:
  3:
  4:
  5:
  6:
  7:
  8:
  9:
  10:

 5. Nevezze meg az ábrán számokkal jelzett folyókat és városokat!  Folyók

  1. ...................................................
  2. ...................................................
  3. ...................................................

  Városok

  1. ...................................................
  2. ...................................................
  3. ...................................................
  4. ...................................................
  5. ...................................................
  6. ...................................................
  7. ...................................................

- megoldások -

- vissza -