Felvételi feladatok az előző évekből


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Területe nagyobb, mint Ausztrália. (1995)

  a) Brazília
  b) Kína
  c) Kanada
  d) India

 2. Területén gazdag vasérckészletek vannak, nagy vasércexportáló ország. (1995)

  a) Finnország
  b) Japán
  c) Németország
  d) Argentína

 3. Területén gazdag vasérckészletek vannak, nagy vasércexportáló ország. (1999)

  a) India
  b) Ausztrália
  c) Brazília
  d) Nigéria

 4. A Baktérítő áthalad területén. (1999 pót)

  a) Zaire
  b) India
  c) Venezuela
  d) Ausztrália

 5. Nem a főváros a legnépesebb települése. (1999 pót)

  a) Dél-afrikai Köztársaság
  b) Ausztrália
  c) Kanada
  d) Spanyolország

 6. Népsűrűsége nagyobb, mint hazánké. (1999 pót)

  a) Japán
  b) Svájc
  c) Csehország
  d) India

 7. Az ország területének több mint a felét erdőségek borítják. (2001)

  a) Japán
  b) Norvégia
  c) Finnország
  d) Svájc

 8. Mezőgazdaságának vezető ágazata az állattenyésztés. (2001)

  a) Japán
  b) Spanyolország
  c) Egyiptom
  d) Kína

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Az ausztráliai Nagy-Vízválasztó-hegység a Variszkuszi-hegységrendszer maradványa. (1995)

 2. Új-Zéland hegyein a növényzeti övek határa az északi lejtőn magasabban hózódik, mint a déli lejtőkön. (1997)

 3. Japán indiai és brazíliai vasércet is importál. (1998)

 4. Japán rendkívül sűrűn lakott ország, amelynek erdőségeit a földművelés érdekében nagyrészt kiirtották. (1999 pót)

 5. Japánban a dolgozók évi munkaóráinak száma nagyobb, mint az USA-ban és Nyugat-Európában. (1999 pót)

 6. A japán mamutvállalatok temérdek kisüzemet, sőt otthoni bedolgozókat is foglalkoztatnak. (1999 pót)

 7. A magas terméshozamok révén elérték, hogy ma már nem szorulnak élelmiszer-behozatalra. (1999 pót)

 8. A mai Japán Földünk harmadik ipari nagyhatalma (1999 pót)

 9. Ausztrália területének több mint a fele lefolyástalan (2000)


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

1. Japánban a földellátottsági mutató magas, mert az ország erdőségét a földművelés érdekében nagyrészt kiirtották. (2000)

 

Négyféle asszociáció (1998)

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A = Ausztrália
B = Afrika
C = Mindkettőre vonatkozik
D = Egyikre sem vonatkozik

Állítások:

 1. A legszárazabb kontinens.
 2. Területének jelentős része táblás vidék.
 3. A Ráktérítő áthalad a területén.
 4. Itt termelik a világon a legtöbb búzát.
 5. Az Indiai - óceán is mossa partjait.
 6. A kevés csapadék miatt területének nagyobb része lefolyástalan.
 7. Lakosságának nagyobb része falvakban él.

- megoldások -

- vissza -