Feuerbach, Marx és Kierkegaard

Feladatok

  1. Honnan ered az istenfogalom Feuerbach szerint?
  2. Milyen alapon utasítja el Feuerbach Hegel filozófiáját?
  3. Hogyan lép fel Marx a filozófia addigi megközelítései ellen (ideértve Feuerbachot is)?
  4. Mi az ideológia Marx szerint?
  5. Miként írja le Marx az elidegenedés folyamatát?
  6. Ismertesd az árufétisről szóló marxi elgondolást!
  7. Hogyan viszonyul Kierkegaard a szkepticizmushoz?
  8. Vázold Kierkegaard felfogását az igazságról!
  9. Miként írja le Kierkegaard a három stádium közötti átmenetet?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -