Feladatok

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A II. világháború után a Száhel-övezetben csökkent a legelők termelékenysége, helyenként elsivatagosodás következett be, mert jóval több állatot tartanak, mint amennyit a legelők károsodás nélkül elbírnak.

 2. A vizek egyik legveszélyesebb szennyezőanyaga a kőolaj, mert vékony hártyaként terül szét a víz felszínén, és ezzel akadályozza az oxigénfelvételt, elnyeli a fényt, csökkenti a fotoszintézis hatékonyságát.

 3. Az esőerdő hatalmas szivacsként működik, mert mérsékli az éghajlat szélsőségeket.

 4. A szikesedés javítja a talaj minőségét, mert a kén-dioxidnak és kén-trioxidnak szerepe van a savasodásban.

 5. A klórozott szénhidrogének a kőolajtermeléssel kerülnek a vizekbe, mert a kőolajbányászat technológiája szükségessé teszi a DDT alkalmazását.

 6. A vizek természetes öntisztuló képessége sohasem csökkenhet, mert mindig van elegendő, a szerves eredetű anyagokat egyszerű szervetlen anyagokká lebontó
  baktérium a vizekben.

 7. Az üvegházhatás fokozódása a légkör felmelegedéséhez vezet, mert az utóbbi 150 évben a Föld átlaghőmérséklete 0,6 °C-kal emelkedett.

 8. A szén-dioxid, a metán, az ózon, a dinitrogén-oxid üvegházgázok, mert fokozzák a kisugárzott hő visszasugárzását.

 9. Az erdőirtás következtében megnő az árvízveszély, mert a lehulló csapadék sokkal gyorsabban kerül a folyókba.

 10. A szemét mennyisége olyan ütemben nő, ahogyan a városok terebélyesednek, ahogy nő a népesség száma, mert a gyarapodó lakosság a növekvő élelmiszer-fogyasztás és a tartós fogyasztási cikkek felhasználása következtében sok csomagolóanyagot dob a szemétbe.

Mondatkiegészítés

Egészítse ki az alábbi mondatokat a pontozással jelölt helyeken egy-egy fogalommal!


Az ember és a természet kapcsolatának alakulásában két meghatározó szakasz különíthető el. Az első a …………………….(1) és ………….……….(2) kora volt, amikor az ember ……..………………(3) környezetéhez, jelenlétével nem hagyott nyomot rajta. A második szakasz a ………..…………(4) forradalmával kezdődött a ……………..……(5) időszakban és máig tart. A termelés viszonylagos biztonsága ……………..…….(6) késztette, ………..………………(7), majd …………………….(8) épített. Ekkor kezdődött a népességszám intenzív ……….……………(9). Az emberiség egyre nagyobb térségben ………………….....(10) földrajzi környezetét. A …………...……….(11) és ……………….……(12) erők egymással szembefeszülve, de együttesen alakítják bolygónk arculatát.
Az ……………….….(13) indította el a Föld erőforrásainak felgyorsult hasznosítását. A népesség növekedése, a fogyasztási szokások átalakulása és a technika fejlődése óriási mértékben megnövelte a ……………….……..(14). Hosszú időn át semmi sem korlátozta a kitermelés növelését. Először a második világháború után a …………………….(15) fogalmazta meg, hogy újra kell gondolni az erőforrásokkal való gazdálkodást, a következő generációk érdekében meg kell szüntetni a …………………….…(16). Ők vezették be a belátható időn belül kimerülő nyersanyagkészletekre a ……………………….(17) fogalmát.
A rendkívül felduzzadt világnépesség pazarló …..………………..(18), a gazdaságban alkalmazott módszerek és technikai eszközök alkalmazása az egész Földön veszélybe sodorják az alapvető életfeltételeket, …………………….… (19) problémákat okoznak.

Táblázat

Tanulmányozza az alábbi táblázat adatait, majd válaszoljon a következő kérdésekre!

ORSZÁG 1960 1990 1994
Csád 2,6 5,7 6,1
Ghána 6,7 14,8 16,3
Guinea 3 5,7 6,3
Nigéria 37 88 116
Sierra Leone 2,4 4,1 4,4
Szenegál 3,3 7,4 8,1

1. táblázat: A népesség száma néhány afrikai országban (millió fő)

 1. Mennyivel nőtt Ghána népessége 1990 és 1994 között?

 2. Mennyi volt a természetes szaporodás ebben az időszakban?

 3. Mi ennek az oka?

 4. Mi lett a következménye?

 5. Melyik országban volt a legnagyobb a természetes szaporodás ebben az időszakban?

 6. Melyik országban volt a legkisebb a természetes szaporodás ebben az időszakban?

Számítási feladat

Az élőlények táplálkozása a táplálékláncokra épül. A táplálékláncok elején a növények, végén a ragadozó állatok vagy az ember áll. A tápláléklánc láncszemeibe az előző szint kémiai energiájának kb. 1/10-e kerül. Számítsa ki, hogy mennyivel kellene növelnie Kínának az állatok takarmányozására használt gabona termelését vagy importját, ha az egy főre jutó húsfogyasztást (évi 26 kg) szeretné megduplázni!

segítség 1.  segítség 2.  segítség 3.

 

Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre!

 1. Mit jelent az Észak és Dél ellentéte?

 2. Mi az ellentét oka?

 3. Soroljon fel három olyan országot, ahol ezek az ellentétek országon belül előfordulnak!

 4. Mit jelent a "fenntartható fejlődés" kifejezés?

 5. Mi ennek a feltétele?

 6. Mit nevezünk globális problémáknak?

 7. Sorolja föl az öt legsúlyosabb globális problémát!

 8. Mit jelent a centrum és periféria kifejezés?

 9. Soroljon fel két-két példát a centrumországokra, perifériaországokra és félperiféria-országokra!

 10. Nevezze meg a világgazdaság három pólusát!

- megoldások -

- vissza -