A klasszikus és neopozitivizmus

  1. Milyen jellemzői vannak A. Comte szerint a pozitív korszaknak mindhárom dimenziójában?
  2. Mennyiben tekinti J. S. Mill a "morális tudományokra" érvényesnek a természettudományos indukció módszertanát?
  3. Mi alapján ítéli jónak egy kormányzat tevékenységét J. S. Mill?
  4. Hogyan határozza meg E. Mach az én fogalmát?
  5. Ismertesd G. Frege jelentés és jelölet közötti különbségtételét!
  6. Vázold B. Russell leíráselméletét!
  7. Mi határozza meg egy szó jelentését R. Carnap szerint?
  8. Mely példákon szemlélteti R. Carnap a szintaxis-hibát?
  9. Hogyan viszonyul K. Popper a tudományos indukció-felfogáshoz?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -