Felvételi feladatok az előző évekből

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Területe nagyobb, mint Ausztrália. (1995)

  A. Brazília
  B. Kína
  C. Kanada
  D. India

 2. Lakossága meghaladja a 100 milliót. (1997)

  A. Indonézia
  B. Németország
  C. Brazília
  D. Ukrajna

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Kína részesedése a világ gyapottermeléséből. (1996)
  b) Az Amerikai Egyesült Államok részesedése a világ gyapottermeléséből.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Mandzsu-medencében található Paotou, Kína egyik legnagyobb kohászati központja. (2000)

Rajzos feladat (1999)


Mely folyókat, tengert és szigetet jelölik a térképvázlaton a kisbetűk?

a =
b =
c =
d =
e =

Nevezze meg a számokkal jelzett városokat!

1 =
2 =
3 =
4 =
5=

- megoldások -

- vissza -