Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. Kína teatermelése.
  b. India teatermelése.

 2. a. Az Amerikai Egyesült Államok sertésállománya.
  b. Kína sertésállománya.

 3. a. Kína dohánytermelése.
  b. Az USA dohánytermelése.

 4. a. Kína kukoricatermelése.
  b. Az USA kukoricatermelése.

 5. a. A rizs termésátlaga Kínában.
  b. A rizs termésátlaga Japánban.

 6. a. Kína széntermelése.
  b. Oroszország széntermelése.

 7. a. A népsűrűség Kelet-Kínában.
  b. A népsűrűség Nyugat-Kínában.

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Kína népességére jellemző

  a) az '50-es években felgyorsult a természetes szaporodás.
  b) a népesség 1/10-e 14 éven aluli.
  c) a népesség 60 %-a városlakó.
  d) az ország nyugati részén a legnagyobb a népsűrűség.

 2. A kínai népesedéspolitika jellemzői:

  a) hatására a természetes szaporodás 11-12 ‰-re csökkent.
  b) az egygyermekes családmodellt támogatja.
  c) népszerűsíti a családtervezést.
  d) hátrányos megkülönböztetésben részesülnek a többgyermekes családok.

 3. Kína energiagazdasága

  a) a kőolajkészletre épül.
  b) a villamos-energia 50 %-át széntüzelésű hőerőművekben állítják elő.
  c) a villamos-energia 1/3-át atomerőművek termelik.
  d) a villamosenergia-termelést hatalmas vízerőművek üzembe helyezésével igyekeznek növelni.

 4. Kína mezőgazdaságára jellemző, hogy

  a) két ága közül a növénytermesztés a jelentősebb.
  b) a keresők 60 %-át foglalkoztatja.
  c) az ország területének kb. 1/10-ét művelik.
  d) a világ legnagyobb sertés és baromfi-állományával rendelkezik.

 5. Kína világelső … előállításában.

  a) cukornád
  b) rizs
  c) alma
  d) dohány

 6. Kína a világranglistán a második helyen áll … előállításában.

  a) búza
  b) kukorica
  c) földimogyoró
  d) köles

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Kínában található a Föld öntözött területeinek 1/5-e, mert a Jangcétől délre fekvő országrészekben kizárólag öntözéssel lehet növénytermesztést folytatni.

 2. A Dél-Kínai-hegyvidék lejtőinek ősi kultúrnövénye a teacserje, mert e hegyvidék ősmasszívum.

 3. Kínában található a Föld öntözött területeinek 1/3-a, mert az ország területének több mint a fele sivatag.

 4. Kína természetes szaporodása a 80-as évek eleje óta a felére csökkent, mert a népesedéspolitika a természetes szaporodás gyors csökkenését tűzte ki célul.

 5. A 80-as évekre az ipari és a mezőgazdasági termelés gyorsan nőtt, mert nőtt az életszínvonal.

 6. Kína energiagazdálkodása a kőolajra épül, mert a világ legnagyobb kőolajtermelője.

 7. Kína a világ legnagyobb sertésállományával rendelkezik, mert az állattenyésztés a mezőgazdaság vezető ága.

 8. Kína északi részén, a csapadékosabb területeken búza-, szója-, földimogyoró- és gyapottermelés folyik, mert ott évente háromszor is betakaríthatnak termést ugyanarról a területről.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő, Kínára vonatkozó állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A 80-as években kibontakozott iparfejlesztési program keretében 14 kikötővárost kitűntetett támogatásban részesítettek, amelyek különleges gazdasági övezetek részei.

 2. A nem öntözhető lejtőkön rizst termesztenek.

 3. Az ország nyugati, száraz területein a nomád pásztortok juhot, kecskét, jakot tartanak.

 4. A mezőgazdaság kollektivizálása után óriási csatornázási és árvízvédelmi munkálatokat folytattak, így ma már a szántóföldek felére jut öntözővíz.

 5. Kína GDP-jének 2/3-át a mezőgazdaság állítja elő.

 6. Kína GDP-jének összértéke az USA után a második legnagyobba világon.

 7. Kína halászai fogják ki a legtöbb halat a világon.

 8. 1949-ben, a Kuomintang győzelme után kikiáltották a Kínai Népköztársaságot.

 9. A "kulturális forradalom" idején fejlesztették az oktatást, támogatták a tudományos kutatásokat.

 10. Kína a 90-es évek közepére a világ legdinamikusabban fejlődő országainak egyikévé vált.

Mondatkiegészítés

Egészítse ki az alábbi mondatokat a pontozással jelölt helyeken egy-egy fogalommal!


Kína a XIX. században brit ……………………….(1) vált. Az 1930-as években északi és keleti részét …………………………(2) szállta meg. A Kínai Kommunista Párt és a Kuomintang között 1946-ban megindult háború 1949-ben a ……………….…………(3) győzelmével ért véget, kikiáltották a ……………………….……..(4). A Mao Ce-tung által meghirdetett ………………………..…..(5) alatt óriási kampány indult az értelmiség, a tudomány, a nyugati szokások ellen. A 70-es évek után rendezték a politikai kapcsolatokat a Szovjetunióval Nyugat-Európa országaival és az ………………..…………..(6). A ………………..…………….(7) a 80-as évekre látványos eredményeket hoztak.

 

Ábrafelismerés

Nevezze meg az alábbi ábra számokkal jelölt részeit! A kínai városok neve után írja le a rájuk leginkább jellemző gazdasági tevékenység betűjelét! A római számok egy-egy gazdasági tevékenység északi határát jelölik. Melyek ezek a tevékenységek?


Kína

1. 11. 21.
2. 12. 22.
3. 13. 23.
4. 14. 24.
5. 15. 25.
6. 16. 26.
7. 17.  
8. 18.  
9. 19.  
10. 20.  

A. új nehézipari gócok, acélgyártás központjai
B. a pamutipar híres központjai
C. az 1930-as években ide telepítették a vaskohászatot, gépipart

I.
II.
III.

- megoldások -

- vissza -