Életfilozófia

  1. Nevezd meg és jellemezd A tragédia születésében szereplő két faktort!
  2. Milyen történeti perspektívákat különít el Nietzsche A történelem haszna és kára c. művében?
  3. Mi Nietzsche viszonya az igazsághoz?
  4. Honnan eredezteti Nietzsche a morális fogalmak két alapkategóriáját?
  5. Miben ragadja meg Dilthey természet- és szellemtudományok különbözőségét?
  6. Vázold Dilthey hermeneutikafelfogását!
  7. Ismertesd az élet fogalmát Diltheynél!
  8. Milyen időperspektívákat különít el Bergson?
  9. Jellemezd a bergsoni intuíciót!

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -