Fenomenológia

Feladatok

  1. Ismertesd Husserl korai pszichologizmus-kritikáját!
  2. Miben áll Husserlnek a filozófiáról mint szigorú tudományról vallott felfogása?
  3. Mit nevez Husserl eidetikus redukciónak?
  4. Mit értünk a fenomenológiában az intencionalitás fogalmán?
  5. Hogyan alakul át a husserli fenomenológia a transzcendentális fordulat után?
  6. Vázold Husserl időfogalomról kialakított elgondolásait!
  7. Miben áll az életvilág kategóriája?
  8. Ismertesd Sartre-nak a két létformáról szóló megfontolásait!
  9. Hogyan kezeli Merleau-Ponty test-lélek viszonyának kérdését?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -