Felvételi feladatok az előző évekből


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Dekkán-fennsík ősmasszívum, amelynek északnyugat részt bazalt takarja. (1995)
 2. Ausztria és India egyaránt szövetségi berendezkedésű állam. (1997)
 3. A mohamedán hauszák és fulbék közül az előbbiek földműveléssel, az utóbbiak nomád állattartással foglalkoznak. (1999)
 4. Az indiai nehézipar fő körzete a Damodar folyó környékén alakult ki. (2000)
 5. A Dekkán-fennsík ősmasszívum, amelynek egy részét bazalt-takaró fedi. (2000)
 6. Az Indus deltájában fekvő Kalkutta környéke a Föld vezető jutatermelő körzete. (2000)
 7. A Dekkán-fennsík termékeny északkeleti részén sok hosszú szálú gyapotot termelnek. (2000)

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Kína
B. India
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. A kereső lakosság kb. 2/3-a a mezőgazdaságban dolgozik. (1996)
 2. Területének mindössze 10%-a áll szántóföldi művelés alatt. (1996)
 3. Népessége főként a termékeny síkságokon összpontosul. (1996)
 4. Nyugati határvidékén igen száraz, néhol sivatagos területek vannak. (1996)
 5. Gazdag feketekőszén- és vasérckészletekkel rendelkezik. (1996)
 6. Brit gyarmatból 1957-ben vált független állammá. (1996)
 7. A magas természetes szaporodás következtében a népesség évi gyarapodása (17 - 20 millió fő) itt a legnagyobb a Földön. (1996)

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Feltöltött síkság: (1997)

  A. Hindusztáni-alföld
  B. Mississippi-alföld
  C. Amazonas-medence
  D. Paraná-alföld

 2. Népessége meghaladja a 200 millió főt: (1998)

  A. Amerikai Egyesült Államok
  B. Oroszország
  C. India
  D. Brazília

 3. Területén gazdag vasérckészletek vannak, nagy vasércexportáló. (1999)

  A. India
  B. Ausztrália
  C. Brazília
  D. Nigéria

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Indiában a nehézipar vezető körzete a Damodar folyó völgyében alakult ki, mert ott hatalmas kőolaj-, vasérc- és bauxittelepek vannak egymás közelében. (1999)

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) India lakóinak száma. (2000)
  b) Európa lakóinak száma.

- megoldások -

- vissza -