Megoldások

Szociolingvisztika

 1. Igaz állítások: C, D, F.
  Értékelés: Minden hiba vagy hiány egy pont levonással jár. Három vagy több hibával: 0 pont.

 2. A nyelvjárás. (Elképzelhető, hogy a szlenget is írják, elfogadható elsődlegesen beszélt nyelvváltozatnak.)
  Értékelés: A helyes válasz egy pontot ér.

  1. A szöveg a déli nyelvjárástípusba tartozik.
   Értékelés: A helyes válasz egy pontot ér.

  2. Hangtani jellemzők:
   • erős ö-zés (pl. röndöt tösznek)
   • gyenge ë-zés (pl. ugyë, nëm)
   • nincsnek hosszú ú-k (pl. ur, hust)
   • l-ezés (pl. kifol)
   • szótagzáró l kiesés (pl. sűni, etisztogatnak)
   • (esetleg szerepelhet a záródó diftongus is: kőü)
   Nyelvtani jellemzők:
   • E/3. személyű igei személyrag (tárgyas) ragozásban mindig -i alakú (pl. beleraki)
   • a -ban/-ben rag helyén -ba/-be áll (pl. vizbe, amibe)
   • a honnan? kérdésre felelő határozórag -bu/-bü (lehetne, de a szövegben nem szerepel: -tu/-tü, -ru/-rü) (pl. abbu)
   Értékelés: Minden jellemző megfelelő példával 1 pontot ér.

 3. Nyitódó diftongus pl. juo, füöd;
  záródó: jou, sziëk.
  Értékelés: Mindkét típus megfelelő példával 1-1 pontot ér.

 4. Az irodalmi nyelv az a kiművelt nyelvváltozat, amelyet egy nyelvközösség minden tagja ért. Ezen fogalmazódnak meg a hivatalos szövegek, a közigazgatás dokumentumai, az egész nyelvközösséget megszólító egyéb szövegek, az ünnepélyes, választékos közlések (pl. az ünnepi beszédek), tehát nem csak szépirodalmi alkotások. Az irodalmi nyelvnek nagyon sok funkciója van, sokféle (számos és különböző) beszédhelyzetben alkalmazzuk.
  Az irodalmi művek általában az irodalmi nyelv felhasználásával készülnek, részben azonban más, sőt több nyelvváltozatot is használhatnak (ez szolgálhatja például az ábrázolást, a hangulatteremtést, a szöveg hitelességét). A szépirodalmi művekben a nyelv esztétikai funkciója a meghatározó.
  Értékelés: Három megkülönböztető erejű ismérv vagy szempont említése: 3 pont, két ismérvvel 2 pont, eggyel 1 pont.

 5. A helyes sorrend:
  Magyarország
  Románia
  Szlovákia
  az egykori Jugoszlávia
  Ukrajna
  Ausztria
  Értékelés: Egy hibával 2 pont, két hibával 1 pont, három vagy több hibával 0 pont.

 6. Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada.
  Értékelés: A jó megoldás 1 pontot ér.

 7. A kisebbségi jogok azoknak a jogoknak az összefoglaló elnevezése, amelyek a valamely állam területén számbeli kisebbségben lévő etnikumok egyenlőségét vannak hivatva biztosítani.
  Értékelés: A jó megoldás 2 pontot ér.

 8. A nyelvek hatnak egymásra. A nyelvi hatás/kontaktushatás legfontosabb formája a szókölcsönzés (esetleg elfogadható: kölcsönszó), amely az egyik nyelvből a másik nyelvbe történő szóátvételt jelent (ilyen az ukrajnai magyarban a poliklinika 'rendelőintézet', az átadó nyelv természetesen az ukrán). Ha a kölcsönszó az átvevő nyelvben meghonosodik, akkor jövevényszónak nevezzük (pl. ilyen a magyarban az iskola szó, amelynek átadó nyelve a latin volt, de a magyar beszélők számára idegen jellegét teljesen elvesztette).
  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1 pont levonással jár.

  1. Magyarországon élő nyelvi kisebbség (legalább kettő): cigány, szerb, szlovák, szlovén, német (várható még: bolgár, lengyel, görög, horvát, örmény, román, ruszin, ukrán, kínai)
  2. Kétnyelvű környezetben, kisebbségben élő magyarok (egy példa): például az 1. feladatban a környező országok magyar kisebbségei közül részben a romániai, a szlovákiai, a kárpátaljai, a vajdasági, a burgenlandi magyarok)
  3. Kódváltás: például amikor egy kétnyelvű beszélő a helyzetnek (pl. partnereknek) vagy témának stb. megfelelően hol az egyik, hol a másik nyelvet használja. Például amikor magyarországi szerb kisebbséghez tartozó beszélgetőkhöz a HÉV-en egy magyar, egynyelvű ismerős csatlakozik, és ezért a beszélgetés nyelvét szerbről magyarra változtatják meg az új partner kedvéért.
  Értékelés: a)-ban csak két jó példára jár az 1 pont; b) 1 pontot ér; c)-ben a kódváltás meghatározásáért példával együtt 2 pont jár, egy hiánnyal vagy hibával: 1 pont.

- vissza -