Felvételi feladatok az előző évekből

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Latin-Amerika Dél-Amerikát, az Antillák szigetvilágát, a közép-amerikai földhidat és Mexikót foglalja magában. (1996)
 2. Latin-Amerika területe és lakossága több mint kétszerese Európáénak. (1996)
 3. A legnagyobb területű és népességű latin-amerikai országban; Brazíliában ma is az egykori gyarmattartók nyelve az államnyelv. (1996)
 4. Közép-Amerikában és az Andok államaiban az indián őslakosságnak csak jelentéktelen töredékei maradtak fenn. (1996)
 5. Brazília és a Karib-térség lakosságának egy része a cukornád ültetvényekre behurcolt afrikai rabszolgák leszármazottja. (1996)
 6. A lakosság főként a tengerpartok közelében és a hegyvidékek fennsíkok kellemes éghajlatú régióiban összpontosul. (1996)
 7. Az Andokban találhatók a világ legmagasabb fekvésű állandó települései; csaknem 5000 méterrel vannak a tengerszint felett. (1996)
 8. Latin-Amerika területének alig 1/5-e áll szántóföldi művelés alatt. (1996)
 9. A Föld valamennyi térsége közül Latin-Amerikában a legerősebb a földbirtokok koncentrációja. (1996)
 10. Az új transz-amazóniai országút környékén az irtásföldeken számos nagy szarvas-marhatenyésztő telep és kaucsukfa - ültetvény létesült. (1996)
 11. 1980-ban a brazil államigazgatás székhelyét Rio de Janeiróból az újonnan alapított Brazíliába helyezték át. (1996)
 12. Latin-Amerika bővelkedik ásványkincsekben, a kitermelés azonban nagyrészt nyugat-európai és japán monopóliumok kezében van. (1996)
 13. Chile, Peru és Bolívia ónércbányászata világgazdasági szempontból is számottevő. (1996)
 14. Az Amazonas egyik mellékfolyóján, a Paranán épült a világ legnagyobb vízerőműve (Itaipu). (1996)
 15. Az Amerikai Egyesült Államok tőkekivitele Kanadán és Nyugat-Európán kívül elsősorban Latin-Amerikába irányul. (1996)
 16. A latin-amerikai ültetvényes gazdálkodás egyik vezető növényét, a kávét főleg a hegységek legalacsonyabb lejtőinek övezetében termesztik. (1996)
 17. A bőségesen rendelkezésre álló, olcsó munkaerő nem ösztönöz a korszerű agrotechnika alkalmazására, ezért a nagybirtokok gazdálkodása alacsony színvonalú. (1996)
 18. A halfogás világranglistáján a Humboldt-tengeráramlás kedvező feltételeit kihasználó Peru áll az első helyen. (1996)
 19. A latin-amerikai országok többnyire hasonló termékekkel, vetélytársakként jelentkeznek a világpiacon, és egymással csak csekély forgalmat bonyolítanak le. (1996)
 20. Latin-Amerika lakóinak csaknem 9/10-e spanyol nyelvű. (1996)
 21. Az amazóniai esőerdők, helyi nevükön a dzsungelek, a Föld legnagyobb fajgazdaságú növénytársulásai közé tartoznak. (1998)

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. India (1997)
B. Brazília
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. Kontinensének legnépesebb állama.
 2. Cukornádtermelése világviszonylatban is kiemelkedő.
 3. Vezető iparága a gyapot- és a jutafeldolgozás.
 4. Vasércbányászata és vasércexportja számottevő.
 5. Spanyol gyarmatból vált független állammá.
 6. Nem a főváros az ország legnépesebb városa.
 7. Lakosságának nagyobb része a tengerpart közeli sávban összpontosul.
 8. Népsűrűsége nagy, még Németországét is felülmúlja.

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Brazília fővárosát Săo-Paulóból Brasiliába helyezték át, mert elő akarták mozdítani a belső területek fejlesztését. (1998)
 2. Dél - Olaszországba és Közép - Chilébe júniustól augusztusig alig érkezik csapadék, mert mindkét terület mediterrán éghajlatú. (1999)
 3. Brazíliát mérete, központi helyzete, hatalmas természeti erőforrásai és sokoldalú ipara Dél-Amerika legerősebb politikai és gazdasági hatalmává teszik, mert Argentínán és Chilén kívül valamennyi dél-amerikai állammal határos. (2000)

Fogalomfelismerés

 1. Latin-Amerika gazdasági és társadalmi életében ma is vezető szerepet játszó, az egykori spanyol és portugál gyarmatosítók leszármazottaiból álló népcsoport. (1999)

Rajzos feladat (2000)

Nevezze meg a római számokkal jelölt országokat és óceánt!

Az országok neve után írja le fővárosuk nevét is!

I......, főváros:...... II......, főváros:...... III......, főváros:...... IV......

Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tájakat!

A...... B....... C...... D...... E......

Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt két folyót!
a..... b......

Nevezze meg az arab számokkal jelölt nyolc brazil város közül azt a négyet, amelyekre az állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, utána pedig a megfelelő állítás betűjelét!


1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 7. ...... 8. ......

Állítások

 1. A brazil pénzügyi élet és ipar fellegvára (a Volkswagen do Brasil autógyárral).
 2. Amazónia milliós nagyvárosa.
 3. Sokoldalú ipari (kőolaj-finomítás, hajó-, textil-, élelmiszeripar stb.) és szolgáltató központ; a Föld egyik legszebb fekvésű metropolisa.
 4. Vaskohászatáról, nehéziparáról ismert brazil nagyváros, az ipari háromszög északi tagja.

- megoldások -

- vissza -