Felvételi feladatok az előző évekből

 1. Relációanalízis (1996)

  1. A szigetívek mentén andezites-riolitos vulkánok képződnek, mert lávájuk közvetlenül az asztenoszférából származik.

  2. A gejzír kürtőjében a víz csak 100°C fölött forr fel, mert jelentős mennyiségű ként tartalmaz.

 2. Relációanalízis (1997)

  1. A Dél-amerikai-lemez keleten csak az óceánközépi Atlanti-hátságig terjed, mert attól keletre már az Afrikai-lemez található.

  2. A kőzetburok vastagabb, mint a földkéreg, mert hozzátartozik az asztenoszféra is.

 3. Igazságkeresés (1997)

  1. A vulkáni tufa a robbanásos kitörések során szétfröccsenő lávafoszlányokból és a kürtőből kiszakított kőzetből keletkezik.

  2. A Kelet-afrikai árok helyén néhány tízmillió év múlva óceán helyezkedik majd el.

  3. Gyűrődések esetében mindig az alul lévő kőzetréteg az idősebb.

  4. A földrengések mélységbeli fészke az epicentrum.

 4. Mennyiségi összehasonlítás (1997)

  a. A bazaltos kéregrész szilikát-tartalma.

  b. A gránitos kéregrész szilikát-tartalma.

 5. Igazságkeresés (1999)

  a. A földrengések mélybeli kipattanásának pontját rengésközpontnak nevezzük.

  b. A fumarolák az utóvulkáni jelenségekhez tartozó 100°C alatti, zömében száraz CO2 kigőzölgések.

  c. Az óceánközépi hátságok mentén születő kéreg a Benioff-zónák mentén bukik le a mélybe.

  d. Ha földkéreg képlékeny rétegeire eltérő nagyságú oldalnyomás hat, akkor ferde- illetve fekvőerdők keletkeznek.

 6. Relációanalízis (1999)

  A mélytengeri árkok vonalában a kőzetlemezek egymáshoz közeledve ütköznek, mert a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a szárazföldi lemez alá bukik.


 7. Igazságkeresés (1999 pót)

  a) A mélytengeri árkokhoz kapcsolódó tűzhányók magmája az asztenoszférából származik.

  b) Két óceáni kőzetlemez ütközésekor főként vulkáni kőzetekből álló szigetívek képződnek.

  c) A szigetívek szárazföld felőli oldalán vastagabb az óceáni medence aljzatán felhalmozódott üledék.

  d) Az óceánközépi hátságok két oldalán lévő kőzetlemezek távolodnak egymástól.

 8. Igazságkeresés (2000)

  a. A kőzetlemezek mozgásában a kőzetburok alatt elhelyezkedő asztenoszféra anyaga, az izzó, képlékeny magma játssza a főszerepet.

  b. Az óceáni kőzetlemezek sok szilíciumot és kevesebb vasat, magnéziumot tartalmaznak.

  c. A kőzetlemezek az óceáni hátságoknál távolodnak egymástól.

  d. A kontinentális kőzetlemezek sok vasat, magnéziumot, nehézfémet és kevés szilíciumot tartalmaznak.

 9. Fogalommagyarázat (2000)

  Kénvegyületeket tartalmazó, 200-400 °C-os utóvulkáni kigőzölgés:

 10. Relációanalízis (2000)

  1. Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásában az andezites-riolitos vulkáni tevékenység játszotta a döntő szerepet, mert ezen a területen nem volt vastag a meggyűrésre és kiemelésre alkalmas tengeri üledék.

  2. A gejzír kürtőjében a vizet a vulkáni kőzetek hője 100 °C fölé melegítheti, mert a nagy nyomáson a víz forráspontja 100 °C-nál magasabb.

 11. Igazságkeresés (2001)

  a. A kőzetburok legnagyobb vastagságát a magas, fiatal lánchegységek alatt éri el.

  b. A kőzetburok nagyobb részét a földkéreg alkotja.

  c. A szárazföldi kéreg belsejében kimutatható egy jellegzetes határfelület a felső gránitos és a mélyebben fekvő bazaltos kőzetek között.

  d. Az óceánközépi hátságok vulkánjai sehol sem érik el a tenger felszínét.

  e. Az óceánközépi hátságok két oldalán lévő kőzetlemezek távolodnak egymástól.

  f. Az óceánközépi hátságok tengelyében völgy húzódik.

 12. Esszé (1997)

  A Pacifikus- és az Eurázsiai-hegységrendszer összehasonlítása.

- megoldások -

- vissza -