Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás

A=a nagyobb, mint b
B=b nagyobb, mint a
C=a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A gránitos kéreg sűrűsége.
  b) A bazaltos kéreg sűrűsége.

 2. a) A földkéreg vastagsága.
  b) Az asztenoszféra vastagsága.

 3. a) A földkéreg vastagsága a szárazföldek alatt.
  b) A földkéreg vastagsága az óceánok alatt.

 4. a) A kéreg vastagsága a síkságok alatt.
  b) A kéreg vastagsága a magashegységek alatt.

 5. a) A föld alatti üregek beszakadása és a robbanásos vulkánkitörések következtében kipattanó földrengések aránya.
  b) A lemezszegélyekhez kapcsolódó földrengések aránya.

 6. a) A földrengések gyakorisága a pacifikus övezetben.
  b) A földrengések gyakorisága az alp-himalájai övezetben.

 7. a) A szárazföldi kőzetlemezek átlagos sűrűsége.
  b) Az óceáni kőzetlemezek átlagos sűrűsége.

 8. a) A működő vulkánok száma az Eurázsiai-hegységrendszerben.
  b) A működő vulkánok száma az Pacifikus-hegységrendszerben.

 9. a) A földkéreg sűrűsége.
  b) A földköpeny sűrűsége.


Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Milyen mélyen helyezkedik el a gránitos és a bazaltos kérget elválasztó határfelület?

  A. 5-10 km.
  B. 10-15 km.
  C. 15-20 km.
  D. 20-25 km.
  E. 25-30 km.

 2. Mekkora a geotermikus gradiens az Alföldön?

  A. 2-3 °C.
  B. 4-6 °C.
  C. 6-8 °C.
  D. 8-10 °C.
  E. 10-12 °C.

 3. Hol helyezkednek el Földünkön a földrengéses övezetek?

  A. A röghegységek területén.
  B. Az ősmasszívumok vidékén.
  C. A fiatal lánchegységek övezetében.
  D. A folyók által feltöltött alföldeken.
  E. A trópusi sivatagok területén.

 4. Melyik határfelület található a köpeny és a földmag között?

  A. Repetti.
  B. Gutenberg-Wiechert.
  C. Lehman.
  D. Conrad.
  E. Mohorovicic.


 5. Hogy hívják a magmát a felszínre vezető csatornát?
  A. Kaldera.
  B. Kráter.
  C. Kúp.
  D. Kürtő.
  E. Magmakamra.

 6. Miből keletkezik a tufa?

  A. Megszilárduló savanyú lávából.
  B. Megszilárduló bázikus lávából.
  C. Megszilárduló vulkáni gőzökből és gázokból.
  D. Porózussá váló vulkáni bombákból.
  E. Megszilárduló vulkáni porból.


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A gyűrődés nagy mélységben játszódik le, mert a kemény, törékeny kőzet csak a mélyben uralkodó alacsony hőmérséklet és nyomás hatására válhat képlékennyé.

 2. A Pacifikus-hegységrendszer vulkánjainak kitörése rendszerint katasztrofális robbanásokkal zajlik, mert a tengeri üledékkel nagy mennyiségű víz kerül a mélybe.

 3. A Vörös-tenger alján születőben van egy óceán, mert az Afrikai- és az Arábiai-lemez egyre jobban közeledik egymáshoz.

 4. A Pacifikus-hegységrendszer felépítésében nagy a magmás kőzetek szerepe, mert a hegységrendszer az óceáni és a szárazföldi lemez ütközésekor fellépő heves
  andezites-riolitos vulkáni tevékenység kíséretében jött létre.

 5. A Föld belseje gömbhéjas szerkezetű, mert a nehézségi erő, a Föld forgása és a lehűlés hatására az anyagok így rendeződtek el.

 6. Az asztenoszféra anyaga képlékeny, mert benne nagy a nyomás és a hőmérséklet.

 7. A kőzetlemezek mozgásából származó nyomóerő nagy mélységben vetődéseket okoz, mert a felszínen inkább gyűrődések keletkeznek.

 8. Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásában az andezites-riolitos vulkáni tevékenység játszotta a fő szerepet, mert ezen a területen két szárazföldi kőzetlemez ütközött egymásnak.

 9. Az asztenoszféra kiemelkedő szerepet játszik a kőzetlemezek mozgásában, mert izzó, képlékeny anyagában áramlások mennek végbe.

 10. A gejzír kürtőjében a vizet a vulkáni kőzetek hője csak 100°C-ig melegítheti, mert a nagy nyomáson a víz forrpontja 100°C-nál alacsonyabb.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Évente több mint százezer földrengést műszerek nélkül is érzékelni lehet.

 2. A legpusztítóbb rengések 100-200 km mélységben pattannak ki.

 3. Az egymástól távolodó lemezszegélyeknél sekélyebb fészkű és kisebb erejű rengések fordulnak elő.

 4. Óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor a vékonyabb óceáni lemez a vastagabb, nagyobb sűrűségű szárazföldi lemez alá tolódik.

 5. Az alábukó kőzetlemezek sok vizet és gázokat tartalmazó tengeri üledéket sodornak magukkal a mélybe.

 6. A szigetívek óceán felőli oldalán vastagabb üledékrétegek halmozódtak fel.

 7. A szárazföldi lemezek vastagsága és sűrűsége nagyobb, mint az óceáni lemezeké.

 8. A kőzetburok átlagos vastagsága a szárazföldek alatt mintegy 35 km.

 9. Az óceánok alatt a szilikátokban és fémekben gazdag gránitos kéregrész hiányzik.

 10. A Föld belső hője oxidációs folyamatokból származik.

 11. A Föld belsejében radioaktív anyagok bomlása termeli a hőt.

 12. A Föld belső hője magfúziós folyamatokból származik.

 13. A Föld felszínének hőmérsékletére a belső hőtermelés szinte egyáltalán nincs hatással.

 14. A mélytengeri árkok mentén sorakozó tűzhányók lávája szilicium-dioxidban gazdag.

 15. Két óceáni kőzetlemez ütközésekor főként vulkáni kőzetekből álló szigetívek keletkeznek.

- megoldások -

- vissza -