Wittgenstein: Analitikus filozófia

Feladatok

  1. Ismertesd a nyelvtanulás folyamatára vonatkozó wittgensteini kritikát és megoldási javaslatot!
  2. Mi a jelentés Wittgenstein szerint?
  3. Mi a nyelvjáték?
  4. Miért nem lehetségesek privátnyelvek?
  5. Mit nevez Wittgenstein szabálykövetésnek?
  6. Mi a kategóriahiba Ryle szerint?
  7. Milyen alapon támadja Ryle az intellektualizmust?
  8. Ismertesd az austini beszédaktus-elméletet!
  9. Melyek az empirizmus dogmái Quine szerint?

- lépések és megoldások -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -