Felvételi feladatok az előző évekből

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Dél-Amerika és Afrika a kréta időszakban vált külön egymástól. (1995)
 2. A Kelet - afrikai - árok helyén néhány tízmillió év múlva óceán helyezkedik majd el. (1997)
 3. Nigéria délkeleti részén főként ibók, délnyugati részén jorubák élnek. (2000)
 4. A Nílus deltája ma már csak igen lassan növekszik a Földközi-tenger rovására. (2000)
 5. Trópusi-Afrika területén több mint 40 állam osztozik. (2000)
 6. Marokkó világelső a műtrágyagyártáshoz használt foszfát kivitelében. (2000)

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Dél-Afrikában gazdag gyémántlelőhelyeket találunk, mert ott a vulkáni működés csak a negyedidőszakban szűnt meg. (1997)
 2. Az oázisokban a datolyapálmák árnyékában gyakran gabonát is termesztenek, mert a gabonatermesztés csökkenti a szikesedés veszélyét. (1999)

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Város a Dél - Afrikai Köztársaságban. (1998)

  A. Pretoria
  B. Nairobi
  C. Johannesburg
  D. Perth

 2. Kontinensének leghosszabb folyója. (2001)

  A. Duna
  B. Volga
  C. Kongó
  D. Nílus

Rajzos feladat (1999)


Nevezze meg a római számokkal jelölt két országot és tengeráramlást!Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt félsivatagos medencét, hegységet és folyót!
Nevezze meg a számokkal jelölt kilenc város közül azt a négyet, amelyekre az állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, utána pedig a megfelelő állítás betűjelét!


Állítások

A. Legrégibb és legnépesebb kikötő- és iparváros, lakóinak jelentékeny részét a "színesek" teszik ki.
B. Fontos kikötő- és iparváros, lakóinak jelentékeny részét indiai származásúak teszik ki.
C. Főváros, a kormány székhelye.
D. A Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városa, kereskedelmi és pénzügyi központ.

- megoldások -

- vissza -