Feladatok

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Magyar Afrika-kutató, utazó.

  A. Bíró Lajos
  B. Lóczy Lajos
  C. Teleki Sámuel
  D. Reguly Antal

 2. Melyik ország tartozik a Maghreb-államok közé?

  A. Egyiptom
  B. Nigéria
  C. Tunézia
  D. Szudán

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Afrika népességére jellemző, hogy

  a) kb. 700 millióan lakják.
  b) a születéskor várható élettartam alacsony.
  c) a népesség közel fele 15 éven aluli.
  d) a kontinens átlagos népsűrűsége kicsi.

 2. Afrika társadalmi-gazdasági elmaradottságának okai:

  a) sokat költenek fegyverkezésre.
  b) nagy az országok belső felvevőpiaca.
  c) a GDP nagy részét közvetlen fogyasztásra költik.
  d) országai nyersanyagokban szegények.

 3. Afrika mezőgazdaságára jellemző

  a) a megművelt földterület aránya az összterülethez képest kicsi.
  b) valamennyi földrész közül itt a legnagyobb a mezőgazdasági keresők aránya.
  c) talajváltó gazdálkodást Közép- és Kelet-Afrikában folytatnak.
  d) többnyire az árutermelő mezőgazdaság terjedt el.

Négyféle és ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Afrika
B. Ázsia
C. Dél-Amerika
D. Ausztrália

 1. Jellemző ásványkincsei a rézérc és a vasérc.
 2. Jellemző ásványkincsei az aranyérc és a gyémánt.
 3. Jellemző ásványkincsei a kőolaj és a kőszén.
 4. Jellemző ásványkincsei a bauxit és a vasérc.

A. talajváltó gazdálkodás
B. nomád pásztorkodás
C. trópusi ültetvényes gazdálkodás
D. mindháromra vonatkozik
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Fekete-Afrika területén elterjedt termelési típus.
 2. Az irtásföldeket az esőerdő kiirtásával vagy a szavanna felperzselésével alakítják ki.
 3. Főként exportra termel.
 4. A legfontosabb növényei a kakaó, az olajpálma és a földimogyoró.
 5. A szárazabb szavannán és a félsivatagokban terjedt el.
 6. Olajnövénye az olajfa.
 7. Juh, teve és szarvasmarha tartásával foglalkoznak.
 8. A Földközi-tenger mentén is elterjedt.
 9. Jellemző növényei a banán és a gyapot.
 10. Közép és Kelet-Afrikában terjedt el.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Afrika népességének etnikai összetétele valamennyi kontinens közül a legtarkább.
 2. A nemzetközi munkamegosztásból nyersanyag- és késztermék-szállítóként veszi ki a részét.
 3. A gazdaság monokultúrás jellege miatt külkereskedelmi függőség alakul ki.
 4. A gyarmatosítás előtt Afrika házi- és kézműipara alacsony színvonalú volt.
 5. Afrikát a gyarmatosítók kapcsolták be a tőkés világgazdaságba, és saját érdekeiknek megfelelően egyoldalú, torz fejlődést kényszerítettek rá.
 6. Bár a kontinens energiahordozókban gazdag, mégis hátráltatja az ipar fejlődését az energiahiány.
 7. Az afrikai országok exportjának nagyobb hányadát a trópusi mezőgazdasági termékek, kisebbiket pedig az ásványi nyersanyagok adják.
 8. Afrika legfontosabb kereskedelmi partnerei az EU országai és az USA.
 9. Afrika feldolgozóipara az erdő- és mezőgazdasági, valamint az ásványi nyersanyagok elsődleges feldolgozására épül.
 10. Az afrikai mezőgazdaság exportcikkeiből korlátozott a világpiac felvevőképessége.
 11. Namíbia területén található Walvis-Bay, mely gyarmati múltja miatt a Dél-afrikai Köztársasághoz tartozik.
 12. A kiváló minőségű gyapjút a merinó juh, a mohairt az angórakecske biztosítja a Dél-afrikai Köztársaság textiliparának.
 13. A kőolaj 1/3-át külföldről hozzák be a Dél-afrikai Köztársaságba, hiszen sikerrel jártak a selfterületeken folytatott szénhidrogén-kutatások.
 14. A Dél-afrikai Köztársaság az arany, platina, vanádium, mangán és az ékszergyémánt termelésében világelső.
 15. A Dél-afrikai köztársaság iparának több, mint 40 %-a a Witwatersrand körzetébe tömörült.
 16. Dél-Afrika két legfontosabb kikötője Fokváros és Port Elisabeth.
 17. Witwatersrand körzetében a geotermikus grádiens értéke: kb. 170 méterenként nő 1°-kal a hőmérséklet.
 18. A kelet-natali feketeszén kivitelét Richard's Bay kikötője bonyolítja le.
 19. A Kalahári- és a Namíb-sivatag sivatagi jellegét az uralkodó meleg, száraz, leszálló légáramlat alakította ki.
 20. A Dél-afrikai Köztársaság régi bányáinak meddőhányóiból még jelentős mennyiségű uránérc vonható ki.
 21. A busmanok és a hottentották a bantu népek közé tartoznak.
 22. A hetvenes években a bantuk hivatalosan külföldivé váltak Dél-Afrikában.
 23. A Viktória-vízesésre hatalmas vízerőművet építettek.
 24. A Dél-afrikai Köztársaság tekintélyes halzsákmányának döntő többségét az oxigénben gazdag, meleg Agulhas-áramlás adja.
 25. Fokváros jelentősége a Szuezi-csatorna megnyitását követően megcsappant, a nagy olajszállító hajóknak ma már nem kell megkerülniük Afrikát.

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Nigéria Afrika legnépesebb országa, mert területére igen nagy számban érkeznek bevándorlók.

 2. Egyiptom nagy műtrágya-behozatalra szorul, mert a Nílus áradásai ma már nem terítenek elegendő iszapot a földekre.

 3. Egyiptomban nincsenek erdők, mert csak a téli évszak csapadékos.

 4. Afrika legtöbb országa élelmiszer-behozatalra szorul, mert a mezőgazdaság nem képes ellátni élelmiszer-növényekkel a hazai piacot.

 5. Kevés pénz jut Afrikában a termelő beruházásokra, mert a külföldi tőkés vállalatok profitjuk nagy részét segélyekre fordítják.

 6. Afrikát "éhező kontinensnek" is szokták nevezni, mert a népesség jelentős része nem jut elegendő és megfelelő táplálékhoz.

 7. A bányakincsek exportja fontos bevételi forrás, mert jelentős bevétel származik az alacsony feldolgozottsági fokú termékekből.

 8. Az ipar a kereső lakosságnak csak 1/3-át foglalkoztatja, mert a kontinens lakóinak 3-e falvakban él.

Rajzos feladat

Az ábra alatti állítások mellé írja az ábra nagybetűkkel jelölt megfelelő részeit!

 1. A trópusi sivatag területe.
 2. Az egyenlítői éghajlat területe.
 3. Mediterrán éghajlatú terület.
 4. Szavanna éghajlat jellemzi.
 5. Folyói télen áradnak.
 6. Területén igen nagy a napi hőingás.
 7. Növényzete a száraz évszakban lehullatja a leveleit.
 8. A szubtrópusi övbe tartozik.
 9. Folyói egész évben bővizűek.
 10. Növényzete igen változatos.
 11. Folyói időszakosak.
 12. Növényevő állatvilága nagyon gazdag.
 13. Fő termesztett növényei a földimogyoró és a gyapot.
 14. Területén narancsot, szőlőt, olajbogyót termesztenek.

Ábrafelismerés

Nevezze meg az alábbi ábrán a számokkal jelölt nagytájakat és a nagybetűkkel jelzett városokat! 1. A. D.
  B. E.
  C. F.

- megoldások -

- vissza -