Feladatok

Egyszerű választás

 1. Az alábbi fémeket mind feloldja a tömény salétromsav, kivéve …

  A) a vasat.
  B) az ólmot.
  C) az ezüstöt.
  D) a higanyt.
  E) a rezet.

 2. Melyik az a fém, amely sem híg, sem tömény salétromsavban nem oldódik?

  A) A réz.
  B) Az ezüst.
  C) Az arany.
  D) A higany.
  E) Az ólom.

 3. Melyik az a fém az alábbiak közül, amelyik atomjának legkülső elektronhéján alapállapotban egy elektron tartózkodik?

  A) Al
  B) Mg
  C) Fe
  D) Zn
  E) Cu

 4. Melyik a helyes megállapítás a vassal kapcsolatban?

  A) Könnyűfém.
  B) Felületét vékony, összefüggő oxidréteg borítja.
  C) Alapállapotú atomjai nem tartalmaznak párosítatlan elektront.
  D) Erélyes körülmények között végbemenő klórozása: 2Fe + 3Cl2 ® 2FeCl3
  E) Híg ásványi savakban következőképpen oldódik: 2Fe + 6H+ ® 2Fe3+ + 3H2

 5. Az elemi higanyra mind jellemző, kivéve, hogy …

  A) nehézfém.
  B) igen híg salétromsavoldatban nem, töményebben nitrózus gázok képződése közben oldódik.
  C) olvadáspontja a fémek közül a legalacsonyabb.
  D) sok fémet jól old.
  E) sok szerves reakció katalizátora.

 6. Felületét összefüggő, védő oxidréteg borítja:

  A) Ca
  B) Au
  C) Fe
  D) Zn
  E) Na

 7. Mi a sárgaréz?

  A) A tiszta, elemi réz.
  B) Réz és arany ötvözete.
  C) Réz és cink ötvözete.
  D) Réz és alumínium ötvözete.
  E) Réz és ólom ötvözete.

 8. Melyik egyenlet fejezi ki a vasgyártás indirekt redukciós folyamatát?

  A) C + O2 ® CO2
  B) C + CO2 ® 2CO
  C) Fe2O3 + 3C ® 2Fe + 3CO
  D) Fe2O3 + 3CO ® 2Fe + 3CO2
  E) 3Fe + C ® Fe3C

 9. Melyik komplex ion színe helytelen?

  A) Az alumínium akvakomplexe színtelen.
  B) A réz akvakomplexe világoskék.
  C) A réz amminkomplexe sötétkék.
  D) A kobalt klorokomplexe vörösese rózsaszínű.
  E) Az ezüst amminkomplexe színtelen.

Négyféle asszociáció

A) alumínium
B) vas
C) mindkettő
D) egyik sem

 1. Könnyűfém.
 2. Nehézfém.
 3. Alapállapotú atomja három párosítatlan elektront tartalmaz.
 4. Alapállapotú atomja négy párosítatlan elektront tartalmaz.
 5. Van +3-as oxidációs számú alakja.
 6. Híg sósavban oldva +3-as oxidációs számú alakja jön létre.
 7. 2 mólos lúgoldatból hidrogéngázt fejleszt.
 8. Közönséges körülmények között is jól megmunkálható fém.
 9. Tömény kénsavoldatban kén-dioxid-gáz fejlődése közben oldódik.
 10. Az iparban oxidjának redukciójával állítják elő.

A) réz
B) nikkel
C) mindkettő
D) egyik sem

 1. Szabad levegőn zöld színű bevonat keletkezik rajta.
 2. Nem oldódik NaOH-oldatban.
 3. X(OH)2 összetételű hidroxidja fekete színű.
 4. Szulfátjának vizes oldata zöld.
 5. Kétszeresen pozitív töltésű kationjának amminkomplexe kék.
 6. Kétszeresen pozitív töltésű ionjának akvakomplexe kék.
 7. Ferromágneses tulajdonságú fém.
 8. A bronz alkotórésze.
 9. Az ezüst-nitrát-oldattal reakcióba lép.
 10. Sósavban oldva almazöld oldat keletkezik.

Relációanalízis

 1. A vas izzó állapotban kovácsolható jól, mert a vasnak különböző hőmérsékleten különböző rácstípusú módosulata stabilis.
 2. A természetben előforduló vasvegyületek mind vörösek, mert a vas(II)-ion a levegő oxigénje hatására is könnyen oxidálódhat vas(III)-ionná.
 3. A vas nem oldódik tömény kénsavban, mert a vas negatív standardpotenciálú fém.
 4. A réztárgyak sem vízből, sem savakból nem fejlesztenek hidrogént, mert a réz pozitív standardpotenciálú fém.
 5. Az aranyat még a tömény salétromsav sem képes feloldani, mert az arany standardpotenciálja túlságosan nagy.
 6. A réz csak tömény salétromsavból fejleszt hidrogént, sósavból nem, mert a réz pozitív standardpotenciálú fém.
 7. A cinkkel bevont vaslemez aktív korrózióvédelmet jelent a vas számára, mert a negatívabb standardpotenciálú cink sérülés esetén is megakadályozza a vas oxidációját.

Négyféle asszociáció

A) alkálifémek
B) rézcsoport elemei
C) mindkettő
D) egyik sem

 1. Atomjaik legkülső héján egyetlen elektron tartózkodik.
 2. Mindegyiknek van +1 oxidációs számú alakja.
 3. Könnyűfémek.
 4. Nehézfémek.
 5. Valamennyien pozitív standardpotenciálú fémek.
 6. Vízből hidrogént fejlesztenek.
 7. Híg savoldatból hidrogént fejlesztenek.
 8. Lúgoldatba téve hidrogéngázt fejlesztenek.
 9. Mindegyik jellegzetesen festi a lángot.
 10. Általában késsel vágható, puha fémek.

A) alkáliföldfémek
B) cinkcsoport elemei
C) mindkettő
D) egyik sem

 1. Alapállapotú atomjaikban párosítatlan elektron van.
 2. Mindegyiküknek van +2 oxidációs számú alakja.
 3. Könnyűfémek.
 4. Nehézfémek.
 5. Valamennyien negatív standardpotenciálú fémek.
 6. Egyesek már a desztillált vízből is hidrogéngázt fejlesztenek.
 7. Valamennyi képviselőjük jellegzetesen festi a lángot.
 8. Mindegyik térben centrált kockarácsban kristályosodik.
 9. Kétszeresen pozitív töltésű ionjaik nemesgázszerkezetűek.
 10. Ionjaik színtelenek.

Relációanalízis

 1. A vascsoport elemeinek a +2 oxidációs számú vegyületei a rendszám növekedésével egyre nehezebben oxidálhatók, mert egyre több párosítatlan elektront tartalmaznak.
 2. Az iparban a vasat szenes redukcióval állítják elő, mert szenes redukcióval nagy tisztaságú fém nyerhető.
 3. Az acél és az öntöttvas összetétele eltérő, mert az öntöttvas kevésbé jól megmunkálható, mint az acél.
 4. A rezet előállíthatjuk úgy, hogy valamelyik vízoldékony vegyületének vizes oldatát elektrolizáljuk, mert a rézvegyületek vizes oldatának elektrolízisekor az anódon a rézionok semlegesítődnek.

- megoldások -

- vissza -